Aanpak salmonella bij eieren strikter

Direct nadat een koppel leghennen positief is getest op een van de salmonellatypen, mogen ze niet meer als klasse A-eieren worden verhandeld. Deze wijziging in het Nationaal Controle Programma Salmonella (NCPS) is vrijdag ingegaan.

Aanpak+salmonella+bij+eieren+strikter
© Twan Wiermans

De aanleiding voor de wijziging in het NCPS, waarin de landelijke aanpak voor salmonella in de pluimveesector is vastgelegd, is een audit uitgevoerd door de Food and Veterinary Office in opdracht van de Europese Commissie. Alhoewel de audit grotendeels met positief resultaat is afgerond, zijn er twee tekortkomingen geconstateerd die vooral de legsector raken.

Eieren van legkoppels waarbij salmonella is gedetecteerd, maar nog niet is vastgesteld of het om Salmonella enteritidis (SE) of Salmonella typhimurium (ST, inclusief de monofasische variant) gaat, mogen niet worden verhandeld als klasse A-eieren. Zodra salmonella wordt geconstateerd in een koppel leghennen, wordt de datum van monstername aangehouden als begindatum van de besmetting. Voorheen was dit de datum van de positieve uitslag.


Gevolgen voor de legsector

Onder de nieuwe landelijke aanpak wordt een koppel leghennen als verdacht beschouwd zodra een monster positief wordt getest op Salmonella spp. Dus nog zonder dat het serotype bekend is. Pluimveehouders zijn verplicht om alle positieve salmonella-uitslagen zo spoedig mogelijk bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) te melden. Registratie door hun laboratorium in KIPnet volstaat als melding.

In het geval van een salmonelladetectie worden alle eieren die zijn geproduceerd sinds de datum van monstername verdacht verklaard door de NVWA. Deze eieren mogen niet worden verhandeld als klasse A-eieren in afwachting van de serotypering. Als de serotypering geen SE of (m)ST aantoont, wordt de verdenking opgeheven en worden de eieren vrijgegeven. Als er wel SE of (m)ST wordt gevonden, worden het koppel en de eieren besmet verklaard. De maatregelen die in dat geval worden genomen, blijven gelijk aan de huidige werkwijze behalve dat ze gelden vanaf de monsternamedatum in plaats van de uitslagdatum.


Monstername en ophaalmoment goed afstemmen

Voor pluimveehouders is het van belang om de gewenste werkwijze rondom het ophalen van de eieren en het moment van monstername goed af te stemmen met het pakstation/de verzamelaar. Pluimveehouders kunnen ervoor kiezen om de eieren vanaf het moment van monstername vast te houden op het pluimveebedrijf of het pakstation, totdat de uitslag van het salmonellaonderzoek bekend is. Op deze manier voorkomen ze dat er eieren worden verhandeld die op een later moment moeten worden teruggehaald.

Pluimveehouders kunnen verder bij de erkende laboratoria vragen naar de mogelijkheden om de doorlooptijd van monstername tot en met serotypering te verkorten, bijvoorbeeld door het moment van insturen van monsters, zodat de eieren niet te lang vastgehouden hoeven te worden. Een overzicht van erkende laboratoria is te vinden op de website van de NVWA.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  10° / 5°
  40 %
 • Woensdag
  11° / 3°
  20 %
 • Donderdag
  12° / 0°
  0 %
Meer weer