Pluimveesector+krijgt+salmonella+onder+controle
Nieuws
© Henk Riswick

Pluimveesector krijgt salmonella onder controle

De pluimveesector krijgt salmonella steeds meer onder controle. Bij de leghennen, vleeskuikens en vleeskalkoenen bleef het besmettingspercentage in 2020 onder de EU-doelstelling. Bij de (groot)ouderdieren lukte dat niet. Daardoor neemt de frequentie van bemonstering in die sector nu toe.

De Europese Unie (EU) stelt jaarlijks doelstellingen voor het maximale percentage met salmonella besmette koppels pluimvee. Dat de norm bij de (groot)ouderdieren niet werd gehaald, hangt voor een deel samen met het wegvallen van het verificatieonderzoek. Daardoor wordt een koppel al na een monstername direct besmet verklaard.

Bij de vleeskuikens en vleeskalkoenen heeft de EU 1 procent als maximum gesteld. Daar zitten beide sectoren ruim onder met 0,12 procent voor de vleeskuikens. Bij de vleeskalkoenen werden zelfs helemaal geen besmette koppels gevonden. Voor de leghennen geldt 2 procent besmette koppels als grens en ook daar zitten de Nederlandse pluimveehouders met 1,27 procent ruim onder.


Monstername bij koppels

De Europese Unie heeft de grens voor de (groot)ouderdieren op 1 procent gezet. De sector kwam in 2020 tot 1,42 procent. Dat betekent dat per direct de monstername bij koppels (groot)ouderdieren voor regulier onderzoek terugkeert naar tweewekelijks in plaats van driewekelijks.

Daarnaast vindt ook de officiële monstername weer plaats op drie momenten in de productiecyclus in plaats van twee keer per ronde. Wanneer de (groot)ouderdierdierbedrijven twee jaar achtereen de EU-doelstelling halen, bestaat de mogelijkheid om weer gebruik te maken van een ontheffing in de Europese regelgeving. Die leidt tot een lagere monsternamefrequentie. De EU-normen voor het maximale percentage met salmonella besmette koppels zijn in 2021 niet gewijzigd ten opzichte van 2020.

Weer

 • Vrijdag
  11° / 7°
  70 %
 • Zaterdag
  12° / 7°
  10 %
 • Zondag
  12° / 6°
  10 %
Meer weer