Project digitalisering zoetwater krijgt impuls

Provincie Zeeland subsidieert het project 'Aquaconnect' met een bedrag van 25.000 euro per jaar. Doel van het project is om met digitale technieken vraag, aanbod en opslag van zoetwater voor landbouw en industrie zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

Project+digitalisering+zoetwater+krijgt+impuls
© Peter Urbanus

Het project 'Aquaconnect' past digitale technologie en waterbehandeling toe. Er wordt onder meer een detailmodellering van waterkwantiteit en -kwaliteit gemaakt in een deel van het stroomgebied in Zeeuws-Vlaanderen. Daarbij wordt rekening gehouden met klimaatinvloeden, onttrekkingen en toekomstscenario's.

Een ander op te leveren product is een impact- en marktplaatsapp die laat zien waar welk water beschikbaar is, in welke kwaliteit en wat het kost om dit te gebruiken. De app moet bovendien aangeven wat de gevolgen zijn van een maatregel of onttrekking in het gebied op korte en lange termijn.


Robuust Watersysteem

Rond de Kanaalzone Zeeuws-Vlaanderen bestaat al langere tijd een samenwerking die is gericht op het realiseren van een Robuust Watersysteem. ZLTO werkt daarin samen met onder meer DOW Benelux, gemeente Terneuzen, waterschap Scheldestromen en Evides.

Wageningen University & Research diende eind 2019 het project 'Aquaconnect' in bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). In dit project zitten vier demonstratieregio's waarvan Zeeland en vooral Zeeuws-Vlaanderen met het Robuust Watersysteem er een is. Partners van het Robuust Watersysteem ondersteunden de aanvraag door toezeggingen van budget en capaciteit als het project door NWO zou worden gehonoreerd. Dat is gebeurd.


Vurige wens

Het in balans brengen van behoefte en beschikbaarheid van zoetwater in Zeeland is een vurige wens van ZLTO. Begin juli presenteerde ZLTO samen met CZAV, Delphy, Van Iperen, NFO en Rabobank het Masterplan Zoetwater voor Zeeland.


Het masterplan telt 21 maatregelen die het verlangde evenwicht op de Zeeuwse klei weer terug moeten brengen. Door een tekort aan zoetwater in het groeiseizoen staat de land- en tuinbouw in Zeeland onder druk. Ruim driekwart van de Zeeuwse boeren en tuinders moet het stellen zonder adequate aanvoer van zoetwater. Dat komt neer op 90.000 hectare landelijk gebied.

Beter vasthouden en bergen van regenwater, efficiënter omgaan met het beschikbare zoete grondwater en aanvoer van zoetwater van elders zijn kansrijke oplossingen voor Zeeland, melden de zes partners.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

Meer weer