'Ultieme oproep' ZLTO voor inzet op meer zoetwater Zeeland

De behoefte en beschikbaarheid van zoetwater in balans brengen. Daar draait het volgens ZLTO-bestuurder Adrie Bossers allemaal om in Masterplan Zoetwater voor Zeeland. Landbouwgedeputeerde Jo-Annes De Bat en waterschapsbestuurder Luc Mangnus namen het plan woensdag in ontvangst. 'Er moet iets gebeuren.'

Terwijl een paar dagen geleden nog massaal greppels werden gegraven om het overtollige hemelwater op de akkerbouwpercelen in de buurt snel af te voeren, gaat het woensdag in Middelburg vooral over de drie droge zomers hiervoor. 'Dit is klimaatadaptie in een notendop. De urgentie is hoog, ondanks of misschien wel juist door de extreme verschillen', benadrukt Bossers. 'Het onderstreept het belang van het beter in balans brengen van de beschikbaarheid en behoefte aan zoetwater.'

Het masterplan van ZLTO, CZAV, Delphy, Van Iperen, NFO en Rabobank telt 21 maatregelen die het verlangde evenwicht op de Zeeuwse klei weer terug moeten brengen. Door een tekort aan beschikbaar zoetwater in het groeiseizoen, staat de land- en tuinbouw in Zeeland onder druk. Ruim driekwart van de Zeeuwse boeren en tuinders moet het stellen zonder adequate aanvoer van zoetwater. Dat komt neer op 90.000 hectare landelijk gebied.


Maatwerk

Het beter vasthouden en bergen van regenwater, efficiënter omgaan met het beschikbare zoete grondwater of aanvoer van zoetwater van elders zijn kansrijke oplossingen voor Zeeland, melden de zes partners. Kennisontwikkeling, innovatie en duurzaam bodembeheer zijn daarbij belangrijke succesfactoren. Maar ook het voorkomen van actieve verzilting door maatwerk in waterpeilen en -netwerk en meer aanvoercapaciteit van zoetwater en grootschalige waterberging.


'Het gaat om negen nieuwe en dertien lopende projecten', geeft Bossers aan. Daarbij draait het om extra aanvoer van zoetwater van buiten de provincie, benutten van proceswater van de industrie en het opvangen van regenwater. Voor elk eiland en elke polder is een andere aanpak nodig. Er zijn daarvoor al veel lokale initiatieven opgestart. Het gaat erom dat er meer samenhang in komt voor meer slagkracht.'


Omarmen

De ZLTO-bestuurder omschrijft het initiatief als 'een ultieme oproep' aan de provincie en waterschap Scheldestromen om aan hetzelfde touw te trekken. 'Zij moeten dit omarmen en hun verantwoordelijkheid nemen, of dat nou financieel is of beleidsmatig of beide.'

Alle zes de partijen in het consortium hebben volgens Bossers hun betrokkenheid en inzet uitgesproken voor de toekomst van het masterplan. 'Dat houdt in dat zij het niet als vrijblijvend zien, maar dat ze ook in de uitvoering verantwoordelijkheid willen dragen.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  10° / 7°
  70 %
 • Dinsdag
  11° / 4°
  50 %
 • Woensdag
  10° / 4°
  50 %
Meer weer