45 miljoen euro voor stikstofgevoelige Friese natuur

Provincie Fryslân krijgt de komende drie jaar 45 miljoen euro van het Rijk voor het herstellen van stikstofgevoelige natuur.

45+miljoen+euro+voor+stikstofgevoelige+Friese+natuur
© Ida Hylkema

Met het Provinciaal Programma Natuur wil de provincie Fryslân inzetten op een duurzame verbetering van de natuur in de Natura 2000-gebieden en in leefgebieden van kwetsbare plant- en diersoorten. Het programma is onderdeel van de landelijke, structurele stikstofaanpak van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

'Het is van groot belang dat wij de natuur in de stikstofgevoelige natuur verbeteren, zodat wij deze kunnen behouden', zegt natuurgedeputeerde Douwe Hoogland (PvdA). 'Met dit geld kunnen wij nog sneller grote stappen zetten.'

In Friesland is er per type gebied een inventarisatie gemaakt van mogelijke maatregelen. Het gaat om het duingebied op de eilanden, het laagveen in het Lage Midden, het heide- en schraalland in de zuidoosthoek van de provincie en het hoogveen in het Fochteloërveen rond de grens met provincie Drenthe. In deze gebieden wordt het verstuiven in de duinen gestimuleerd en worden heide, moeras en veenmosrietland ontwikkeld en verbeterd en watersystemen verbeterd om meer water vast te houden in natuurgebieden.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  11° / 1°
  20 %
 • Vrijdag
  11° / 6°
  70 %
 • Zaterdag
  10° / 5°
  30 %
Meer weer