Onderzoek naar weerbaarheid tegen boven- en ondergrondse plagen van start

Onlangs is de publiek-private samenwerking (PPS) 'Boven- en ondergronds sturen op weerbaarheid' gestart. Het doel is om bij verschillende gewassen weerbaarheid te bereiken tegen boven- en ondergrondse ziekten en plagen.

Onderzoek+naar+weerbaarheid+tegen+boven%2D+en+ondergrondse+plagen+van+start
© Vidiphoto

Deze weerbaarheid moet worden bereikt door verbetering van de bodem of het substraat, in combinatie met het inzetten van bovengrondse maatregelen op kritieke momenten in de teelt. Plant, substraat/bodem en omgeving worden niet als losse onderdelen bekeken, maar in hun samenhang. Op die manier kan een IPM-strategie worden gerealiseerd waarin onder- en bovengrondse weerbaarheid elkaar aanvullen en versterken.

Dit vierjarige project bestaat uit vijf werkpakketten die op elkaar aansluiten. In de eerste vier werkpakketten worden de randvoorwaarden bepaalt, waaronder dat de verhoging van de bodem-, substraat- en plantweerbaarheid optimaal moet zijn.


Systemische benadering van weerbaarheid

In werkpakket 5 wordt de kennis uit de andere werkpakketten gebruikt om boven- en ondergrondse weerbaarheid te koppelen, om zo te komen tot een systemische benadering van weerbaarheid.

Het onderzoek wordt uitgevoerd bij drie pilotgewassen: chrysant in de grondgebonden teelt, komkommer in de substraatteelt en een potplant. Kennis uit dit project wordt vertaald naar een bredere toepassing in de glastuinbouw, zowel voor grondgebonden teelten als voor substraatteelten.


Inventarisatie bodems en substraten

Als onderdeel van werkpakket 1 worden de komende weken op tien verschillende chrysantenbedrijven grondmonsters genomen en op komkommerbedrijven wordt materiaal verzameld van substraten. Het gaat om locaties met relatief veel ziekte- en plaagdruk en locaties waar relatief weinig problemen waren. Tijdens het bemonsteren worden telers gevraagd naar hun manier van telen op het gebied van klimaat, watergift en gewasbescherming.

Bij het bepalen van de monsters wordt gekeken naar nutriëntensamenstelling, structuur, residuen en bodemleven. Door deze data te correleren tussen de bedrijven met en zonder druk, kunnen randvoorwaarden worden gevonden waaraan een weerbare bodem/weerbaar substraat moet voldoen. Op basis van deze resultaten kunnen voorspellingen worden gedaan over hoe een bodem of substraat weerbaarder kan worden.


Meststoffen en micro-organismen

De onderzoekers verwachten dat optimale weerbaarheid wordt behaald door het toepassen van toevoegingen, bijvoorbeeld meststoffen en/of micro-organismen. Terwijl gelijktijdig wordt gestuurd op de belangrijkste abiotische condities, zoals zuurgraad of organische stof.

Het onderzoek wordt gefinancierd door stichting Kennis In Je Kas (Kijk), het ministerie van LNV via de Topsector T&U, ChrysantNL, de gewascoöperaties Gerbera en Komkommer, Innovatiefonds Hagelunie en Woodchem. De uitvoering vindt plaats onder leiding van Johanna Bac-Molenaar van Wageningen University & Research en BU Glastuinbouw, in afstemming met Glastuinbouw Nederland.

Lees ook

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  27° / 13°
  10 %
 • Woensdag
  28° / 15°
  10 %
 • Donderdag
  29° / 16°
  20 %
Meer weer