5 vragen over gietwaterplan Westland

Gezuiverd afvalwater van de AWZI Harnaschpolder niet lozen in de Noordzee, maar opwaarderen tot gietwater. Technisch is het haalbaar, maar de businesscase is nog niet rond. Afnemers van buiten de tuinbouw kunnen de innovatieve gietwatervoorziening goedkoper maken.

5+vragen+over+gietwaterplan+Westland
© Thierry Schut

Wat is het idee achter dit gietwaterplan?

In 2011 is het onderzoek gestart naar de opwaardering van effluent (gezuiverd afvalwater uit de rioolwaterzuivering) tot gietwater in het project 'Delft Blue Water'. Proeven bewezen dat uit effluent voor een redelijke prijs goed gietwater valt te maken voor de glastuinbouw. Nu wordt gezocht naar een goede businesscase onder de naam 'Gietwater voor Westland'. Betrokken partijen zijn Hoogheemraadschap van Delfland, Glastuinbouw Nederland, gemeente Westland, provincie Zuid-Holland en Evides Industriewater.


Wat zijn de voordelen ten opzichte van andere opties?

Greenport West-Holland heeft de opties voor gietwatervoorziening onderzocht. Daar komt opwaardering van effluent als een van de beste scenario's uit. Bij grondwateronttrekking en infiltratie van water in de bodem is het effect op de ondergrond een punt van discussie. Het opwaarderen van effluent is een beter controleerbaar, bovengronds proces wat betreft de kwaliteit en de omvang van de waterstromen.


Hoe moet het systeem in de praktijk werken?

Volgens Evides Industriewater is het een optie om het water via een nieuw leidingnetwerk te leveren tot aan waterbuffers per tuinbouwgebied. Daarna kan een collectief, vergelijkbaar met een warmtecoöperatie, de distributie verder organiseren onder de telers.Wat zijn de consequenties op het gebied van regelgeving?

Om van effluent gietwater voor de voedselketen te kunnen maken, is de Europese regelgeving aangepast. Verder wordt een richtlijn ontwikkeld in het project 'Borging van effluent RWZI'. Goede afstemming in de keten moet voorkomen dat gebruik van dit water leidt tot risico's in teelt, handel, publieke opinie en volksgezondheid.


Waar is het wachten op?

Een sluitende businesscase. Want hoewel de techniek een duurzaam en robuust systeem kan brengen, zijn de kosten van leidingaanleg fors. De investering blijft verantwoord als de piekleveringen uit bassins en andere bronnen komen. Voor de aanloopkosten wordt gekeken naar subsidiëring. Om de exploitatie concurrerend te krijgen, is een meer constante afname nodig, zodat de prijs per liter gietwater omlaag kan.

Voor glastuinbouwbedrijven is deze gietwatervoorziening aanvullend op hun hemelwateropvang, waardoor de vraag zich concentreert in de zomer. Daarom wordt ook gezocht naar afnemers met een gelijkmatiger watervraag, zoals industriële bedrijven.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  11° / 1°
  20 %
 • Vrijdag
  11° / 6°
  70 %
 • Zaterdag
  10° / 5°
  30 %
Meer weer