Investeringsfonds Duurzame Landbouw van start

Boeren en tuinders met plannen om de bedrijfsvoering te verduurzamen kunnen vanaf vandaag een aanvraag doen voor het Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL) bij het Nationaal Groenfonds. Het gaat om een pilot voor maximaal 35 ondernemers. Het totale budget bedraagt 9 miljoen euro.

Investeringsfonds+Duurzame+Landbouw+van+start
© Han Reindsen

Dat heeft landbouwminister Carola Schouten vandaag bekendgemaakt. De pilot wordt gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het investeringsfonds is de kern van het Omschakelprogramma Duurzame Landbouw.

Agrarische bedrijven die willen investeren in verduurzaming krijgen die plannen vaak niet gefinancierd vanwege het onzekere rendement van de investeringen op korte en lange termijn. Het IDL biedt deze ondernemers extra financiering om de transitie naar duurzame landbouw vorm te geven.


Minister Schouten hoopt dat het investeringsfonds bedrijven op weg helpt. 'Voor veel boeren is de keuze om duurzamer te ondernemen afhankelijk van de financiële mogelijkheden om te kunnen investeren. Ik ben blij dat we nu een start maken met het investeringsfonds als onderdeel van het Omschakelprogramma Duurzame Landbouw. Deze steun helpt het boerenbedrijf toekomstbestendig te maken. Het is een pilotfase, dus we gebruiken alle inzichten die we opdoen ook voor de toekomstige vormgeving van het fonds.'


Uit de sector zelf

Het Nationaal Groenfonds maakt het fonds operationeel en gaat ervaring opdoen met deze nieuwe aanpak die inspeelt op duurzame initiatieven vanuit de sector zelf. 'Wij financieren projecten die bijdragen aan de kwaliteit van onze groene leefomgeving in de breedste zin van het woord. Het IDL helpt ons de boeren en tuinders financieel nog eens extra te ondersteunen bij hun stappen naar verduurzaming', aldus directeur Jean Paul Schaaij van het Nationaal Groenfonds.

Per bedrijf is maximaal 400.000 euro beschikbaar. Ondernemers hoeven nauwelijks rente te betalen en de eerste jaren niet af te lossen. Wel moet er sprake zijn van private cofinanciering. De investeringen moeten dus voor een deel ook worden gefinancierd uit andere bronnen, zoals banken, crowdfunding, andere fondsen of familie.


Sturen op doelen

Ondernemers die een beroep willen doen op het IDL moeten investeren in aantoonbare verbeteringen op het gebied van duurzaamheid. Dat gaat niet om specifieke maatregelen, maar om het bereiken van doelen. Een daling van de emissie van stikstof staat daarbij voorop.

Het investeringsfonds hanteert nog zeven andere duurzaamheidsdoelstellingen:
• minder gewasbeschermingsmiddelen; • minder broeikasgassen;• minder nitraat uitspoeling; • toename biodiversiteit;• betere bodem;• circulaire inzet van veevoer;• en verbetering van diergezondheid en dierenwelzijn.

Agrarisch ondernemers moeten bij het indienen van hun bedrijfsplannen bij het Groenfonds specifiek aangeven hoe de omschakeling bijdraagt aan tenminste vier van deze doelen, naast stikstofreductie.

Een commissie van tien leden onder leiding van oud-bestuurder Geert Jansen gaat de aanvragen inhoudelijk beoordelen op duurzaamheid. De beoordelingscommissie bestaat verder uit de kernleden Louise Vet, Jan Willem Erisman en Martin Scholten. Daarnaast vormen Natasja Oerlemans, Anne van Doorn, Pieter de Wolf, Alex Datema, Daniëlle de Nie en Han Swinkels de commissie met secretaris Roelof Balk.


Andere onderdelen binnen omschakelprogramma

Naast het investeringsfonds bestaat het Omschakelprogramma Duurzame Landbouw ook uit een werkkapitaalregeling en twee subsidieregelingen, een voor ondersteuning voor het maken van een solide bedrijfsplan ('Subsidieregeling Bedrijfsplan voor omschakeling') en een voor het opstarten van een demonstratiebedrijf ('Subsidieregeling Demonstratiebedrijf'). Naar verwachting worden de twee subsidieregelingen op 1 november dit jaar opengesteld.

Tijdens een omschakelperiode, bijvoorbeeld naar biologische landbouw, hebben agrarisch ondernemers vaak tijdelijk hogere kosten en/of lagere opbrengsten. Daarvoor komt de werkkapitaalregeling beschikbaar, die de financiering van het benodigde werkkapitaal mogelijk maakt tijdens de periode van omschakeling.

De werkkapitaalregeling wordt momenteel, zowel juridisch als in de uitvoering, verder uitgewerkt in de vorm van een specifieke borgstelling onder de Borgstelling MKB-Landbouwkredieten. Daarbij wordt gekoerst op een openstelling per 1 september 2021.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  25° / 11°
  10 %
 • Dinsdag
  27° / 13°
  10 %
 • Woensdag
  28° / 15°
  10 %
Meer weer