Ruim+miljoen+euro+voor+verbetering+oppervlaktewater+Groningen
Nieuws
© Persbureau Noordoost

Ruim miljoen euro voor verbetering oppervlaktewater Groningen

Provincie Groningen en waterschap Noorderzijlvest stellen ruim 1 miljoen euro beschikbaar voor boeren, zodat ze kunnen investeren in de verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater en in het vasthouden van regenwater op landbouwgrond.

De subsidie gaat naar het project 'Uitvoeringsstimulans ten behoeve van water- en bodemkwaliteit'. In dit project adviseert en begeleidt LTO Noord boeren passende investeringen te doen.

LTO Noord start in september met het project. Boeren kunnen zich dan bij de belangenorganisatie aanmelden en subsidie aanvragen voor maatregelen die het wegspoelen van gewasbeschermingsmiddelen en voedingsstoffen naar het oppervlaktewater verminderen. Dit zorgt voor schoner oppervlaktewater.


Klimaatverandering

Daarnaast is de subsidie beschikbaar voor investeringen die bijdragen aan de vermindering van de effecten van klimaatverandering. Door in tijden van langdurige regenval het regenwater vast te houden, kunnen droge perioden worden overbrugd.

Binnen dit project is verder geld beschikbaar voor in ieder geval 110 agrarisch ondernemers die daadwerkelijk investeringen kunnen doen in materialen, machines of de bodem. Deze investeringen zorgen voor een gezondere en vruchtbare bodem, preciezere landbouw, betere waterhuishouding, minder erfafspoeling en minder afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen.

De subsidieverlening komt voort uit afspraken die zijn vastgelegd in het landelijk Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Hierbij werken provincies, waterschappen, LTO Noord en landbouwcollectieven intensief samen aan het behalen van de doelen van agrarisch ondernemers die deelnemen.

Weer

 • Woensdag
  19° / 15°
  60 %
 • Donderdag
  13° / 10°
  50 %
 • Vrijdag
  10° / 7°
  50 %
Meer weer