Rivierkreeft bedreigt waterkwaliteitsdoelen

Uitheemse rivierkreeften als de rode Amerikaanse rivierkreeft tasten de ecologie in sloten en beken zodanig aan, dat de doelen van de Kaderrichtlijn Water onder druk komen te staan. Dat blijkt uit onderzoek van Stowa, het kenniscentrum van de waterschappen.

Rivierkreeft+bedreigt+waterkwaliteitsdoelen
© Ida Hylkema

De rode Amerikaanse rivierkreeft is een van de uitheemse rivierkreeften die in Nederland voorkomt. De soort leeft vooral in het veenweide- en laagveenlandschap. Hij komt soms in grote dichtheden voor. De kreeft zorgt voor vertroebeling van het water, knipt waterplanten af en graaft in oevers. Hierdoor dringt er nauwelijks meer licht door op de bodem, vegetatie verdwijnt, de biodiversiteit neemt af en de ecologie wordt aangetast.

Stowa concludeert na onderzoek dat er geen standaardoplossing is om deze problemen tegen te gaan. Er zijn wel aanwijzingen dat het verlagen van de fosforbelasting kan leiden tot lagere aantallen kreeften. Voor veel watersystemen is het verlagen van de fosfaatbelasting ook belangrijk om waterkwaliteitsdoelen te halen. Dat biedt volgens Stowa een positief perspectief op het aantal en de verspreiding van de rode Amerikaanse rivierkreeft.


Uit het onderzoek blijkt ook dat er minder kreeften voorkomen bij watersystemen met brede rietoevers. De kreeften voelen zich daar minder thuis. Brede rietoevers dragen bovendien bij aan waterkwaliteit en biodiversiteit, stelt Stowa.


Menselijk handelen

Uitheemse rivierkreeften horen van oudsher niet in Nederland thuis. De dieren hebben bij ons geen natuurlijke vijanden en zijn door menselijk handelen hier beland. De kreeften verspreiden zich steeds meer en komen in hogere dichtheden voor, waarmee hun negatieve invloed toeneemt. Voor de waterschappen ontstaan er bij het uitoefenen van beheertaken problemen.

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  29° / 15°
  10 %
 • Donderdag
  29° / 16°
  20 %
 • Vrijdag
  21° / 15°
  20 %
Meer weer