Onderzoek naar onwikkeling geitenbedrijven in vier provincies

Wageningen University & Research is in mei begonnen met een verkenning bij vier provincies naar de mogelijkheden om de geitenhouderij verder te ontwikkelen. De universiteit doet dat met en in opdracht van Platform Melkgeitenhouderij.

Onderzoek+naar+onwikkeling+geitenbedrijven+in+vier+provincies
© Ruud Ploeg

Hiermee hopen de verkenners te achterhalen welke onderwerpen provincies belangrijk vinden om verdere ontwikkeling in de geitenhouderij op termijn bespreekbaar te maken.

In veel provincies is bedrijfsontwikkeling nu niet mogelijk vanwege een moratorium, oftewel een bouwstop voor geitenbedrijven. De aanleiding hiervoor was een eventueel verband van de melkgeitenhouderij met gezondheidsklachten van omwonenden. Daarnaast was voor diverse provincies de snelle groei van de geitensector een aanleiding.

De Tweede Kamer heeft sinds 2017 meerdere pogingen gedaan om te komen tot regulering van de geitensector. Tot nu toe is hier voor geen meerderheid behaald. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ziet ook geen aanleiding om dit landelijk te doen.


Bouwstop

In 2019 is binnen de sector al verkend of er draagvlak en mogelijkheden zijn om zelf de ontwikkeling van de geitenhouderij te sturen. Daaruit bleek dat de sector zich zorgen maakt over de ontwikkelingssnelheid en -richting na een mogelijk beëindigen van de bouwstop. Conclusie was dat de sector de regie moet nemen en een plan moet opstellen voor verantwoorde ontwikkeling.


De meest haalbare oplossing lijkt het ontwikkelen van een keurmerk voor verantwoorde bedrijfsontwikkeling. Overheden zouden dit keurmerk als eis kunnen stellen bij vergunningverlening. Om dit te bereiken, zijn door het Platform Melkgeitenhouderij eind 2020 extra middelen ingezet via de publiek-private samenwerking 'Versnelling verduurzaming geitenhouderij'.


Dit najaar

Dit jaar hopen Wageningen University & Research en Platform Melkgeitenhouderij een eerste schets te hebben van de ontwerpeisen van provincies voor de verdere ontwikkeling van de sector. Vervolgens kijken de verkenners of dit beeld ook perspectief biedt aan de sector. Dit najaar moet er een concreet ontwerp voor een aanpak liggen.

Als alle direct betrokkenen voldoende perspectief zien in deze aanpak, wordt in 2022 een vervolgonderzoek uitgevoerd.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  10° / 8°
  85 %
 • Donderdag
  13° / 7°
  90 %
 • Vrijdag
  10° / 5°
  70 %
Meer weer