Nutriëntengehalten in bladeren aanvulling op grondonderzoek

Kritische nutriëntengehalten in de droge stof van de jongst volgroeide bladeren van aardappelen, bieten, uien en granen kunnen de bodemanalyse niet vervangen. Dit blijkt uit een literatuurstudie van NMI en WUR. De nutriëntengehalten in jonge bladeren zijn te gebruiken als aanvulling op grondonderzoek. Zo'n onderzoek blijft de basis voor bemestingsadvisering.

Nutri%C3%ABntengehalten+in+bladeren+aanvulling+op+grondonderzoek
© Han Reindsen

Het meten van nutriëntengehalten in de bladeren van gewassen tijdens de groei is een hulpmiddel om vast te stellen of er een tekort of overmaat aanwezig is van bepaalde nutriënten in een gewas. Vaak gebeurt dit wanneer de gewasgroei achterblijft of bij twijfel of er sprake is van een gebrek. Als vaststaat dat sprake is van een gebrek, kunnen telers de juiste maatregelen nemen. Zoals het uitvoeren van een bladbemesting om derving van opbrengst en kwaliteit te minimaliseren of te voorkomen.

Om te kunnen beoordelen of er een gebrek optreedt, moet bekend zijn wat de kritische gehalten van de verschillende nutriënten in de weefsels van de gewassen zijn. Daartoe hebben het Nutriënten Management Instituut (NMI) en Wageningen University & Research (WUR) voor Brancheorganisatie Akkerbouw een literatuurstudie uitgevoerd om informatie hierover te verzamelen. De meeste gevonden informatie komt uit buitenlandse literatuur. De beschikbare gegevens in de Nederlandse literatuur zijn beperkt.

Grondonderzoek blijft de basis voor bemestingsadvisering. Gewasanalyse kan in bepaalde situaties aanvullend zijn op grondonderzoek. In de beslisschema's voor calcium, magnesium, borium en mangaan op handboekbodemenbemesting.nl is aangegeven hoe gewasonderzoek naast grondonderzoek kan worden ingezet als basis voor bemestingsadviezen. Als de gehalten lager zijn dan het kritische gehalte, wordt een gift geadviseerd.


Bemestingsadviezen

Het is lastig om een eenvoudig schema op te stellen met kritische nutriëntengehalten per gewas waarop bemestingsadviezen kunnen worden gebaseerd. Dat komt doordat de kritische gehalten van nutriënten in het blad van veel factoren afhankelijk zijn, onder meer van de leeftijd van het bemonsterde blad en het ontwikkelingsstadium van het gewas.

De informatie die is gevonden in de literatuur over kritische nutriëntengehalten moet met de nodige voorzichtigheid worden gehanteerd. Die gehalten zijn afgeleid van omstandigheden die kunnen afwijken van die in Nederland.

De gevonden kritische gehalten zijn het meest geschikt voor een indicatieve diagnose van achterblijvende gewasgroei. Daarom zijn de verzamelde kritische nutriëntengehalten opgenomen in een tabel in het handboek bodem en bemesting: kritische nutriëntengehalten. Het betreft kritische gehalten in de droge stof van de jongst volgroeide bladeren.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  12° / 8°
  50 %
 • Donderdag
  14° / 10°
  50 %
 • Vrijdag
  12° / 8°
  60 %
Meer weer