Stikstofmeststof bij dierlijke mest geeft optimale grasoogst

De kringloop zoveel mogelijk sluiten en streven naar een duurzaam melkveebedrijf. Dat is de ambitie van de 23-jarige melkveehouder Ivo Deus. Ivo is al druk met de voorbereiding voor het nieuwe seizoen. De drijfmest is uitgereden en ook de kunstmest is al gestrooid. Ook dit jaar heeft hij met overtuiging gekozen voor OCI Nutramon: ‘De veelzijdige stikstofmeststof heeft precies de eigenschappen die wij nodig hebben.’

Stikstofmeststof+bij+dierlijke+mest+geeft+optimale+grasoogst
OCI Agro

Ivo woont en werkt in Einighausen, een dorp in het zuiden van Limburg. Naast zijn baan als vertegenwoordiger melktechniek bij mechanisatiebedrijf Op ‘t Root werkt hij op het melkveebedrijf van zijn ouders.

Samen melken ze 70 melkkoeien en op 35 hectare grond telen ze 7 hectare snijmais en 28 hectare gras. ‘We hebben in verhouding een klein melkveebedrijf en de combinatie van het werk op de boerderij en als vertegenwoordiger past prima.’

‘Om gezond en goed te produceren is kwalitatief hoog voergewas essentieel’

Ivo Deus, melkveehouder in Einighausen

Gesloten bedrijfsvoering

‘Mijn streven is om ons bedrijf zoveel mogelijk gesloten te houden. Daarmee bedoel ik dat we zo min mogelijk afhankelijk willen zijn van anderen’, vertelt Ivo. ‘Ook de mineralenkringloop en ruwvoerteelt willen we binnen ons bedrijf sluiten. Dit betekent dat we onder andere het voer van eigen land gebruiken en daarmee het krachtvoerverbruik beperken. Krachtvoer gebruiken we nu bewust alleen als correctie of als aanvulling.’

Daarmee verliest hij de diergezondheid en gehaltes in de melk zeker niet uit het oog. ‘Op dit moment melken we 9.000 kilo melk per koe per jaar met 5 procent vet en 3,98 procent eiwit. Door het beperkte gebruik van krachtvoer is het belang van een goede gras- en maisoogst groot om de melkgift en gehaltes op peil te houden’, legt hij uit. ‘De laatste jaren hebben we daarom meer aandacht voor de bodem en de teelt van gras en snijmais. Dat zien we nu ook terug in de kwaliteit van de kuilen en de gehaltes in de melk.’

Bewust

Sinds een aantal jaren strooit Ivo bewust OCI Nutramon op zowel zijn gras- als maisland. ‘Mijn keuzes vergroten het belang van hoge kwaliteit ruwvoer met een optimale voedingswaarde. Alleen dierlijke mest is voor een goede ruwvoerkwaliteit niet genoeg. Kunstmest biedt voor mij precies de oplossing om de dierlijke mest aan te vullen, zodat we de eigenschappen van de snijmais en het gras optimaal benutten binnen de gestelde gebruiksnormen.’

Sanne Janssen van OCI beaamt dit: ‘OCI Nutramon is een KAS die zich al jarenlang bewijst. Het is een betrouwbare meststof met een voorspelbare werking en is door de efficiënte eigenschappen heel goed in te zetten als aanvulling naast dierlijke mest.’


Sanne Janssen van OCI
Sanne Janssen van OCI © OCI

Droge omstandigheden

De eigenschappen van de kunstmest op de eindkwaliteit van het gras zijn op het bedrijf van de familie Deus duidelijk zichtbaar. Ivo: ‘Na de droogte van afgelopen twee jaar zie je na een regenbui een beter herstel op de percelen waar de stikstofmeststof is gebruikt. Dit in tegenstelling tot de percelen waar alleen dierlijke mest is toegepast. De grasgroei is daar minder.’
‘In de droge periodes is veel van de werking van dierlijke mest verloren gegaan. Het gebruik van kunstmest geeft meer zekerheid op een optimale oogst’, vult Sanne Janssen aan.

 

Efficiëntie

Ivo: ‘OCI Nutramon bevat de juiste verhouding van nutriënten die precies aansluit bij wat wij nodig hebben als aanvulling op dierlijke mest.’
‘De combinatie van direct opneembare nitraat met wat langzamer vrijkomende stikstof uit ammonium én met de nog weer langzamer vrijkomende stikstof uit eigen mest is ideaal en volgt er elkaar mooi op in de tijd’, stelt Sanne.
‘Bovendien zorgt deze verhouding voor een snelle en langdurige stikstofwerking en worden stikstofverliezen naar de bodem zoveel mogelijk beperkt.’ Ivo vult aan: ‘Deze hoge efficiëntie in combinatie met de lage CO2-footprint van deze stikstofmeststof sluit heel goed aan bij mijn ambities als melkveehouder.’

Balans

‘Ik ben altijd op zoek naar een optimale balans tussen diergezondheid en duurzaamheid binnen de melkveestapel en milieubelasting’, zegt Ivo. ‘Ik wil onze dieren en het milieu niet tot het uiterste drijven. Een hoge diergezondheid en daarmee een duurzame veestapel staat voor mij als een paal boven water. Zo stap ik iedere ochtend en avond met een goed gevoel de stal in.’ Sanne lacht: ‘En wij zijn blij dat we daar een steentje aan bijdragen!’

OCI Nutramon stimuleert groei

Stikstof op grasland is essentieel voor de ontwikkeling van de bovengrondse plantendelen en de vorming van eiwitten in het gewas. De kwaliteit van de stikstofmeststof bepaalt voor een belangrijk deel de uiteindelijke grasopbrengst en het eiwitgehalte van een snede. OCI Nutramon stimuleert de groei en daarmee ook de voederwaarde van het gras. Meer bemestingsinformatie vindt u op NutriNorm.

 


Dit artikel is gecreëerd door onze kennispartner OCI.

OCI Agro

OCI Agro is leverancier van hoogwaardige stikstofmeststoffen. Minerale meststoffen zijn een belangrijke bouwsteen in de oplossing van het...

Lees verder »

Meer van OCI Agro

Lees ook

Meer artikelen van OCI Agro »

Artikelen over OCI Agro