Onderzoeksprogramma akkerbouw verlengd tot en met 2027

Demissionair landbouwminister Carola Schouten heeft op verzoek van BO Akkerbouw het programma 'Onderzoek en innovatie' en de bijbehorende regelingen voor akkerbouwers opnieuw verbindend verklaard.

Onderzoeksprogramma+akkerbouw+verlengd+tot+en+met+2027
© Han Reindsen

Dat betekent dat alle telers van granen, suikerbieten en aardappelen mee blijven betalen aan een breed onderzoeksprogramma voor de Nederlandse akkerbouw. Het lopende programma 'Onderzoek en innovatie' wordt verlengd tot en met 2027. BO Akkerbouw voert het programma uit op verzoek van haar leden LTO Nederland, Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) en Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK).

De verbindendverklaring betekent dat alle akkerbouwers, ongeacht of ze lid zijn van deze organisaties, meebetalen aan het onderzoek. De Nederlandse akkerbouw organiseert haar onderzoek collectief met inbreng van alle akkerbouwers. De resultaten worden openbaar gedeeld.


Resultaten halen

Directeur André Hoogendijk van BO Akkerbouw: 'We voeren het onderzoeksprogramma uit voor en met akkerbouwers. De resultaten komen voor alle akkerbouwers beschikbaar. Door de verbindendverklaring worden de kosten eerlijk verdeeld. In de afgelopen periode is het ons gelukt om voor elke ingelegde euro voor 4 euro aan onderzoek te laten uitvoeren. Ook in de komende periode gaan we eraan werken om zoveel mogelijk resultaat te halen uit elke euro die akkerbouwers inleggen.'

In het onderzoeksprogramma lopen meer dan zestig onderzoeken met een totale waarde van bijna 50 miljoen euro. Belangrijke onderzoeken die voor de sector worden uitgevoerd, zijn onder meer 'Beter Bodembeheer', 'Akkerbouw op zand' en 'Klimaatadaptatie open teelten'. Ook neemt de sector het voortouw om oplossingen te zoeken voor belangrijke problemen op het gebied van gewasbescherming, zoals bij het onderzoek naar alternatieven voor loofdoding en naar groene middelen voor onkruidbestrijding.


Registratie en financiering

De deelname van alle akkerbouwers is vastgelegd in twee regelingen. Op basis van de regeling Verplichte registratie en gegevensverstrekking registreren telers jaarlijks hun areaal granen, suikerbieten en aardappelen bij BO Akkerbouw. Meer dan 13.000 ondernemers hebben dit geregeld door een machtiging aan BO Akkerbouw te verstrekken voor hun areaalgegevens die zij bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) hebben geregistreerd in de Gecombineerde opgave.


Op basis van de regeling Verplichte financiële bijdragen betalen telers de bijdrage die volgt uit hun areaalgegevens. BO Akkerbouw geeft een korting van 50 euro aan telers die een machtiging hebben verstrekt voor hun teeltgegevens bij RVO.nl.

De bijdragen voor de gewassen zijn vanaf 2021 als volgt: granen (tarwe, gerst, haver en rogge) 4,50 euro per hectare, zetmeelaardappelen 9 euro per hectare, suikerbieten 9 euro per hectare, consumptieaardappelen 13,50 euro per hectare en pootaardappelen 16 euro per hectare.


BO Akkerbouw

BO Akkerbouw is het centrale platform en kenniscentrum voor de Nederlandse akkerbouwketens. De organisatie zorgt voor één krachtig geluid van de Nederlandse akkerbouw, draagt de ambities van de sector uit en komt met oplossingen voor collectieve vraagstukken. De leden van BO Akkerbouw zijn Agrifirm, Avebe, Cosun, CZAV, Het Comité van Graanhandelaren, LTO Nederland, NAJK, NAO, NAV, Plantum, Van Iperen en Vavi.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  28° / 19°
  35 %
 • Dinsdag
  27° / 16°
  20 %
 • Woensdag
  26° / 18°
  70 %
Meer weer