Afgifte aan bodem en opname door het gewas werken continu

Akkerbouwer Ron Bastiaansen uit Dordrecht experimenteerde vorig jaar met de stikstofzwavelblend OCI Exacote van OCI Nitrogen. De resultaten bevielen goed en dit jaar gaat hij er op grotere schaal en bij meer gewassen mee verder. Belangrijkste pluspunten zijn volgens hem het geleidelijk vrijkomen van stikstof en een efficiëntere bemesting. Ook ligt de uitspoeling lager dan bij vergelijkbare kunstmeststoffen.

Afgifte+aan+bodem+en+opname+door+het+gewas+werken+continu
OCI Agro

Samen met zijn vrouw Eveline Bastiaansen-Vervelde runt Ron Bastiaansen het akkerbouwbedrijf Vervelde Dubbeldam in Dordrecht, dat al enkele generaties van de familie van zijn vrouw was. Hun zoon zit op het mbo en hoopt op termijn het bedrijf over te nemen. Vervelde Dubbeldam verbouwt 50 hectare wintertarwe, 32 hectare consumptieaardappelen, 20 hectare suikerbieten, 12 hectare uien en heeft daarnaast nog 25 hectare grasland.

Daarnaast is er de foeragehandel. Stro en gras, afkomstig van het eigen bedrijf en van andere bedrijven, gaat naar melkveehouders, kinderboerderijen en maneges in de stad. 'Ik sta wel open voor andere teelten', stelt Bastiaansen.

Droogte

De droogte van afgelopen jaar is volgens de akkerbouwer wel een probleem, maar minder ernstig dan elders in het land. 'Bovendien wordt de schade gecompenseerd door hogere prijzen. We kunnen hier wel beregenen, maar dat wil niet zeggen dat dat ook daadwerkelijk effect heeft.'

De buitendienstmedewerker van CZAV kwam met een zeer overtuigend verhaal

Ron Bastiaansen, akkerbouwer in Dordrecht

Door aan de ene kant oprukkende nieuwbouw en aan de andere kant de komst van nieuwe natuurgebieden, is groeien lastig in deze omgeving. 'Dat kan alleen als er een boer stopt.' De nieuwe natuur is voormalige landbouwgrond, die op vrijwillige basis is afgestaan. Met vier andere boeren uit de omgeving verricht Bastiaansen er onder de noemer Agrarische Natuurvereniging BoerEnGroen werkzaamheden in opdracht van Staatsbosbeheer, gemeente Dordrecht en provincie Zuid-Holland. Zo levert nieuwe natuur nieuwe inkomsten op.

Om Bastiaansen te ontlasten, is sinds drie jaar medewerker Lotte erbij gekomen. Ze is op het bedrijf van alle markten thuis.

Experimenteren

Vorig jaar heeft de ondernemer voor het eerst geëxperimenteerd met OCI Exacote van OCI Nitrogen, dat wordt aangeboden via leverancier CZAV. 'Ik ben nooit koploper bij het experimenteren met nieuwe dingen, zoals plantversterkers of nieuwe meststoffen', zegt hij. 'Maar de buitendienstmedewerker van CZAV kwam met een zeer overtuigend verhaal.'

De akkerbouwer gebruikte het product op een klein proefveld op percelen grasland en wintertarwe, zodat hij een verschil zou kunnen zien. Dat verschil was er duidelijk. 'OCI Exacote werkt supersnel, maar komt wel gelijkmatig vrij. De afgifte aan de bodem en opname door het gewas werkt continu. Als je gewone KAS-stikstofhoudende kunstmest, strooit zie je even een piek in de groei, maar daarna ligt die stil tot de volgende gift.'

Weerbaarder

De plant is door de betere opname ook weerbaarder tegen ziekte. 'Misschien dat ik hierdoor ook minder hoef te spuiten, maar dat durf ik nu nog niet met zekerheid te zeggen', zegt Bastiaansen.

'Een ander sterk pluspunt is dat de zwavel snel vrijkomt. Vroeger hadden we zure regen. Nu missen we dat zuurtje dat belangrijk is voor de groei van de plant. Daarnaast spoelt OCI Exacote minder makkelijk uit. Dat betekent dat er minder van de stikstof in het milieu belandt, plus dat er ik minder van hoef te gebruiken. Er is wel sprake van een zekere meerprijs, maar als je uiteindelijk minder stikstof nodig hebt, is dat het wel waard.'

Aardappelen

Binnenkort wil Bastiaansen gaan experimenteren met OCI Exacote op zijn aardappelen. 'Daar verwacht ik ook een meer gelijkmatige afgifte van de stikstof en een weerbaarder gewas te zien.'

Ron Bastiaansen wil binnenkort gaan experimenteren met OCI Exacote op zijn aardappelen.
Ron Bastiaansen wil binnenkort gaan experimenteren met OCI Exacote op zijn aardappelen. © Peter Urbanus

Vroeger paste de akkerbouwer een basisbemesting en twee overbemestingen toe. Organische mest uitrijden doet het bedrijf nog wel, maar alleen als de omstandigheden gunstig zijn. 'De truc is een basisgift, dan organische mest en KAS als aanvulling. We merken dat organische mest het bodemleven en de bodemvoorraad verbetert. Daar is de laatste jaren meer aandacht voor.'

De bodem bestaat hier uit lichte tot zware zeeklei, maar dat maakt voor de bemesting geen verschil uit, stelt Bastiaansen.

Taakkaart

Sinds enige tijd maakt het akkerbouwbedrijf gebruik van de diensten van MDL Agro in Dordrecht. Twee mannen komen met drones, die over zijn percelen vliegen en per vierkante meter in kaart brengen waar meer of minder stikstof nodig is. Die gegevens worden verwerkt in de taakkaart van de kunstmeststrooier, zodat overal de juiste dosering wordt toegepast. Ook hierbij past Bastiaansen OCI Exacote toe.

Snelle aanvangswerking en geleidelijke afgifte

OCI Exacote is een product van OCI Nitrogen in Geleen. Het gaat om een combinatie van ureum met Nutramon-KAS en Granular 3 Ammoniumsulfaat. Er zijn vier blends beschikbaar, ontwikkeld voor diverse gewassen en voedingsbehoeften. De stikstof in het gecoate ureum komt in twee tot drie maanden vrij, afhankelijk van de temperatuur, en vindt aansluiting bij de voedingsbehoefte van het gewas. Daarnaast is er sprake van een snelle aanvangswerking en daarna een lengtewerking tot twaalf weken. Het product bevat bovendien een snelwerkende zwavelvorm en werkt dus ondersteunend in de stikstofefficiëntie. Het ammoniumsulfaat kent een zure werking, waardoor de beschikbaarheid van fosfaat en sporenelementen wordt vergroot. Dat laatste is ook goed voor het bodemleven. De uitspoeling is door geleidelijke afgifte van de nutriënten minimaal. OCI Exacote zorgt voor een gelijkmatiger groei en daardoor weerbaarder gewas. Pas later in het seizoen kan eventueel worden bijgestuurd met kalkammonsalpeter (KAS). Het product kan met behulp van de standaardbemestingstechnieken worden toegepast, alsmede rijenbemesting. Afhankelijk van de soort OCI Exacote kan er gestrooid worden tot maximaal 36 meter breed.

OCI Agro

OCI Agro is leverancier van hoogwaardige stikstofmeststoffen. Minerale meststoffen zijn een belangrijke bouwsteen in de oplossing van het...

Lees verder »

Meer van OCI Agro

Lees ook

Meer artikelen van OCI Agro »

Artikelen over OCI Agro