Bemestingsadvies%2Dtool+OCI+Agro+en+BLGG
Nieuws
© Nieuwe oogst

Bemestingsadvies-tool OCI Agro en BLGG

OCI Agro en BLGG hebben een nieuw bemestingsadviesprogramma ontwikkeld. Bij OCI Agro vervangt het de rekentool in Nutrinorm en gaat Nutrinorm-Bemestingsplanner heten. BLGG gaat het adviesprogramma aanbieden onder de naam TerraDecide.

Het online bemesting advies van Nutrinorm / TerraDecide kenmerkt zich door een sterke focus op reparatie van de bodemvruchtbaarheid. De reparatieadviezen per bouwplan dienen ter verbetering van de bodemvruchtbaarheid per perceel.

Alle adviezen worden gebaseerd op een landbouwkundig optimale opbrengst. Daarbij wordt rekening gehouden met de organische mest die in voorgaande seizoenen is uitgereden en nog nawerkt.

Bodemvoorraad

Het teeltadvies – de bemesting die voor aanvang van de teelt wordt uitgereden – is gebaseerd op de nalevering vanuit de bodem en op de actueel beschikbare bodemvoorraad. Daarbij is een koppeling tussen bodemvoorraad en de actuele beschikbaarheid.

Bij een hoge nalevering kan de teeltbemesting lager zijn, omdat de bodem voor een belangrijk deel in de nutriëntenbehoefte voorziet. Een lage nalevering vraagt om een hogere teeltbemesting.

Koppeling

De bemestingsadviesapplicatie geeft een overzicht of aan de wettelijke normen wordt voldaan. De organische stofbalans geeft op zowel perceels- als bedrijfsniveau aan of de hoeveelheid in de bodem terugloopt, gelijk blijft of toeneemt.

Weer

 • Maandag
  4° / -1°
  20 %
 • Dinsdag
  6° / 1°
  20 %
 • Woensdag
  5° / 1°
  20 %
Meer weer