Schouten wil brandveiligheid stallen aanscherpen

Landbouwminister Carola Schouten erkent dat er een betere aanpak nodig is om stalbranden in de toekomst te voorkomen. Dat zegt ze in een reactie op een rapport dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid 24 maart publiceerde over stalbranden in de veehouderij.

Schouten+wil+brandveiligheid+stallen+aanscherpen
© Gé Hirdes

De raad concludeert dat het bij de aanpak van stalbranden ontbreekt aan goede prioritering en sturing. Ook vindt de raad dat bedrijfseconomische belangen een te grote rol spelen bij de totstandkoming van maatregelen, dat overheidsbeleid tegenstrijdig werkt en dat er te weinig kennis is over de oorzaken van stalbranden.

Schouten erkent dat de aanpak tot nu toe faalt. 'Er wordt een grotere verantwoordelijkheid van het ministerie van LNV gevraagd en die moeten we nu gaan nemen', aldus de minister.


Een van de maatregelen die ze samen met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaat bekijken is om de brandveiligheid binnen de wet- en regelgeving aan te scherpen. Daarnaast wil de minister dat brandveiligheidsmaatregelen worden meegenomen in andere lopende trajecten. Bijvoorbeeld door ondernemers die hun stallen aanpassen om te verduurzamen, hun stallen ook brandveiliger te laten maken.


Tientallen maatregelen

Schouten is niet de enige die reageert op het rapport. Stichting Varkens in Nood stelt dat er tientallen maatregelen zijn om stalbranden te voorkomen of het aantal slachtoffers te beperken.

'Het ministerie van LNV wil boeren niet dwingen om de noodzakelijke investeringen te doen. Die uitgaven zouden ten koste gaan van het bedrijfseconomisch perspectief', zegt directeur Frederieke Schouten van Varkens in Nood. Economische belangen en dierenwelzijn gaan volgens de stichting niet samen en zouden niet onder hetzelfde ministerie moeten vallen.

Varkens in Nood wijst er ook op dat de combinatie van mestgassen, brandbare materialen en luchtwassers de dichte stallen bijzonder brandgevaarlijk maakt. 'Een stal is nooit helemaal brandveilig en er zullen altijd slachtoffers vallen, zolang de dieren geen vluchtweg krijgen', stelt de Varkens in Nood-directeur. Ze pleit dan ook voor vrije-uitloopstallen waarbij de dieren de uitgang goed kunnen vinden.


Overheid moet regie nemen

Ook het Verbond van Verzekeraars onderschrijft de conclusies van de onderzoeksraad en stelt dat de overheid de regie moet nemen bij het voorkomen van stalbranden, bijvoorbeeld door betere wet- en regelgeving op dat gebied.

Tegelijkertijd moeten veehouders in staat worden gesteld brandveiligheid mee te nemen in hun financiële planning. In het bijzonder boeren met oudere stallen worstelen met de extra kosten die het brandveilig maken van die stallen met zich meebrengt. Voor dergelijke gevallen zou de overheid een financieringsregeling kunnen opzetten, menen de verzekeraars.

Ze willen niet overgaan tot het weigeren van verzekeringen, omdat niemand daarbij is gebaat. In plaats daarvan ziet het verbond meer in hulp in de vorm van persoonlijke adviezen en preventievoorwaarden. Ook werken verzekeraars samen met de installatie- en inspectiebranche aan de manier waarop elektra en zonnepanelen worden geïnspecteerd.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  28° / 19°
  35 %
 • Dinsdag
  27° / 16°
  20 %
 • Woensdag
  26° / 18°
  70 %
Meer weer