VanDrie+Group%3A+%27Studie+kalverhouderij+toont+kloof+tussen+ministerie+en+boer%27
Nieuws
© Henk Riswick

VanDrie Group: 'Studie kalverhouderij toont kloof tussen ministerie en boer'

Een scenariostudie over de kalverhouderij waar NOS maandag over berichtte, toont volgens de VanDrie Group de kloof tussen het ministerie en de boer en de mismatch tussen Haags denken en de plattelandse werkelijkheid. Dat laat de kalfsvleesintegratie weten in een reactie op de studie.

Het bedrijf noemt het teleurstellend dat volledig voorbij wordt gegaan aan de reeds gemaakte afspraken met de overheid, zoals de verschillende keteninitiatieven van de kalver- en melkveehouderij en de positieve resultaten die daarmee worden behaald.

Volgens de VanDrie Group bevatten de scenario's, zoals naar buiten gebracht door NOS, hoogdravende plannen waarbij de effecten op het boerenerf niet in kaart zijn gebracht. 'Laat staan de impact die de plannen hebben op de periferie', schrijft het bedrijf in een persverklaring.


Volgens het bedrijf schetst de NOS-berichtgeving een verkeerd beeld van de kalversector. 'Het bericht zou de indruk kunnen wekken dat de kalversector niet wil innoveren en verbeteren. 'Hakken in het zand' is echter niet de attitude die heerst in onze sector. Waar de scenariostudie een radicale verandering voorstaat, kiezen wij de incrementele, geleidelijke weg.'

Door stap voor stap te verbeteren, ontstaat draagvlak en voorspelbaarheid, stelt de VanDrie Group. 'Ook is incrementele innovatie vaak stukken goedkoper om te realiseren dan de radicale variant. In het politieke speelveld geldt de waan van alledag. Deze grillen met kortetermijnbelangen helpen een sector niet vooruit, maar remmen juist innovatiedrang af en doen het vertrouwen afbrokkelen.'


Dierenwelzijn en verdienvermogen

De VanDrie Group vindt dat er juist een gezamenlijk doel is. 'Een duurzame veehouderij die voorziet in waardevolle, nutritionele voedselproducten waarbij dierenwelzijn en verdienvermogen in de keten zijn geborgd. Dit is niet van vandaag op morgen geregeld. Het vereist uithoudingsvermogen en constructieve samenwerking. Dat is de weg die we zijn ingeslagen en we bouwen op deze strategie voort.'

NOS beschikt over een conceptversie uit januari van de scenariostudie voor de kalverhouderij. Het rapport is opgesteld door drie particuliere onderzoeksbureaus, in samenwerking met het ministerie van LNV en het Planbureau voor de Leefomgeving. De financieel-economische consequenties van de modellen zijn niet berekend. Het eindrapport is nog niet openbaar en het is niet bekend wat de reactie van de landbouwminister is.


Nieuw kabinet aan zet

Op korte termijn wordt het definitieve rapport naar de Tweede Kamer gestuurd. Het is volgens LNV aan een nieuw kabinet om er wat mee te doen.

Schouten liet de scenariostudie uitvoeren nadat ze met de sector zelf niet tot overeenstemming kwam over een verduurzamingsplan. De scenario's zijn bedoeld als input voor een nieuw verduurzamingsplan. De scenario's die NOS publiceerde zouden verstrekkende gevolgen hebben voor de sector of zelfs zorgen voor het verdwijnen van de sector in Nederland.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  21° / 14°
  20 %
 • Zaterdag
  22° / 11°
  10 %
 • Zondag
  23° / 13°
  50 %
Meer weer