Meer+samenwerking+nodig+voor+toekomst+kalverhouderij
Nieuws
© Henk Riswick

Meer samenwerking nodig voor toekomst kalverhouderij

Om de Nederlandse kalversector een toekomstperspectief te bieden en te verduurzamen, is meer samenwerking nodig tussen sector, kennisinstellingen en overheden. Ook zijn een meldpunt en kenniscentrum gewenst, blijkt uit een rapport dat de gemeente Barneveld heeft laten maken.

De Gelderse Vallei, en met name Barneveld en buurgemeente Ede, huisvesten samen een kwart van de Nederlandse kalversector. Ook is de toeleverende en verwerkende industrie voor een groot deel geconcentreerd in de Gelderse Vallei.

Door de coronacrisis is de export van kalfsvlees voor een groot deel weggevallen, met name als het gaat om rosé kalfsvlees. Kalverhouders die kalveren houden voor blank kalfsvlees, werken vaker op contractbasis en hebben daardoor nog wel inkomsten. Maar ook voor hen is de toekomst onzeker.


Keerpunt voor sector

Op initiatief van de gemeente Barneveld is nu een rapport gemaakt over de actuele situatie van de kalversector, de verwachte ontwikkelingen en de rol die de gemeente hierin kan vervullen. Hieruit blijkt onder meer dat de kalverhouderijsector op een keerpunt staat. Zo worden eisen aan dierenwelzijn, gezondheid en milieu steeds strenger en zullen kalverhouders de komende tijd fors moeten investeren om aan de eisen te kunnen blijven voldoen.

Meer dan honderd Gelderse kalverhouders meldden zich recent aan voor de stoppersregeling van de provincie die is bedoeld om tot stikstofreductie te komen. Daarnaast komt er voor de bedrijven die doorgaan een regeling om innovatie te stimuleren. Deze trajecten zouden meer aansluiting moeten krijgen bij trajecten die al lopen in de regio, concluderen de onderzoekers.


Toekomstperspectief

In het rapport van de gemeente Barneveld staan diverse aanbevelingen om de overblijvende kalverhouderijen een gezond toekomstperspectief te bieden. Zo moet de mogelijkheid worden onderzocht om een kenniscentrum en meldpunt te ontwikkelen, net zoals is gebeurd in de pluimveesector. Barneveld kan hierin het initiatief nemen door een regionaal overleg te organiseren.

Centraal staat dat er gezamenlijk moet worden opgetrokken door belanghebbende spelers in de regio, met behalve de kalversector zelf ook kennisinstellingen en overheden, om samen na te denken over de toekomst.

Met de provincies Gelderland en Utrecht moet ook worden samengewerkt om tot een effectieve aanpak van de problemen in de sector te komen. De overheden moeten zich daarbij flexibel opstellen bij het toepassen van innovaties, aldus de onderzoekers.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  22° / 12°
  10 %
 • Zondag
  24° / 13°
  50 %
 • Maandag
  20° / 15°
  70 %
Meer weer