'Een Ronde Tafel voor de boeren'

Boeren hebben door hun afnemende aantallen steeds minder democratische invloed. Ze zouden daarom permanent aan tafel moeten zitten bij het ministerie van LNV. Dat vinden Richard de Mos en zijn partijgenoten van Code Oranje.

%27Een+Ronde+Tafel+voor+de+boeren%27
© Johan Wissink

Door de jarenlange malaise rond de Belastingdienst zijn we ons bewust geworden dat er iets structureel mis is met het vermogen van onze overheid en het hele staatsapparaat om met burgers te communiceren. In de hele corona-aanpak was dat onvermogen al zichtbaar, met schadelijke gevolgen. Kort daarvoor hadden we de stikstofkwestie en de woedende boeren, die zich niet gehoord wisten.

Omdat het aantal boeren de laatste tientallen jaren gestaag is gedaald, hebben ze vrijwel geen democratische invloed meer. Het belang van de agrarische sector wordt vaak met selectieve cijfers gebagatelliseerd, zodat het nemen van maatregelen ten nadele van boeren makkelijker wordt geaccepteerd.


Handelsoverschot

Feit is dat 55 procent van ons handelsoverschot te danken is aan de landbouwsector. Sinds Nederland minder gas is gaan exporteren, drijft onze welvaart dus nu grotendeels op juist deze onterecht verguisde sector. Dat komt neer op bijna een miljard euro per week die ons land binnenkomt. Het aantal mensen dat werk heeft dankzij de sector, bedraagt ruim 600.000 voltijdsbanen.

Het vertrouwen van boeren in ambtelijke regelgeving is op een nulpunt aangekomen

Richard de Mos, Bart Jan Oplaat en Johan Stuut, respectievelijk lijsttrekker Code Oranje, pluimveehouder en Statenlid

Door efficiënt en innovatief werk van deze familiebedrijven kijkt elk land ter wereld jaloers naar hoe wij vooroplopen bij duurzaamheid, productiemethoden, voedselveiligheid en dierenwelzijn.


Exportpositie onder vuur

Als klein land zijn we een van de grootste voedselexporteurs ter wereld, in absolute cijfers nota bene. Juist deze exportpositie ligt vaak onder vuur. Maar deze export vindt grotendeels plaats naar onze buurlanden, iets wat je eigenlijk als regionaal kunt beschouwen.

Daarnaast is dat voor de buurlanden ook noodzakelijk, omdat hun zelfvoorzieningsgraad dermate laag is dat ze zonder Nederlandse producten een voedseltekort zouden hebben. Daar mogen we best trots op zijn en waarderen.


Frustrerend voor boeren

Het is daarom des te frustrerender voor boeren dat er in Den Haag over hen wordt beslist zonder te luisteren naar inbreng vanuit de sector. Zelfs na de recente protesten werden de door de boeren aangedragen oplossingen van tafel geveegd door een minister die op de nationale televisie arrogant verkondigt het beter te weten dan de boeren.

De ene na de andere regel wordt uitgevaardigd, waarvan elke boer op zijn klompen al kan aanvoelen dat deze zijn doel niet bereikt of onwerkbaar is. Het vertrouwen van boeren in ambtelijke regelgeving is mede hierdoor op een nulpunt aangekomen. Dit gebrek aan communicatie en het regentengedrag willen we graag oplossen.


Volwaardige gesprekspartner

Als de ombudspolitiek het binnenkort voor het zeggen krijgt, komt er in de vergaderzaal van het ministerie van LNV een grote Ronde Tafel, waar alle aan ons grondgebruik verbonden belangen in permanent overleg gaan. Onder voorzitterschap van het ministerie van LNV en met de boeren als volwaardige gesprekspartner.

Hier schuiven ook de andere belangen aan, zoals volkshuisvesting, biodiversiteit, de CO2-kwestie, dierenrechten, recreatie en dergelijke. Samen met wetenschappelijke experts zoeken zij naar de beste oplossingen voor al die verschillende, nauw verbonden zaken.


Richard de Mos, Bart Jan Oplaat en Johan Stuut
Respectievelijk lijsttrekker Code Oranje, pluimveehouder en Statenlid

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  25° / 11°
  20 %
 • Dinsdag
  22° / 15°
  50 %
 • Woensdag
  23° / 13°
  20 %
Meer weer