LTO en Dierenbescherming willen pilot dierenwelzijnslabel

Nu de Europese landbouwministers besloten hebben een EU-label voor dierenwelzijn op te zetten, pleitten LTO Nederland en de Dierenbescherming voor een pilot in Noordwest-Europa op basis van vrijwilligheid. Een Europees label voor meer dierenwelzijn moet volgens deze organisaties leiden tot een hoger boereninkomen.

LTO+en+Dierenbescherming+willen+pilot+dierenwelzijnslabel
© Nieuwe Oogst

De partijen hebben een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin ze pleiten voor een MOP+-framework waar de Nederlandse overheid zich in Europa hard voor zou moeten maken. MOP staat voor Method of Production. Het nieuwe Europese dierenwelzijnslabel zou, wat LTO en de Dierenbescherming betreft, een aantal categorieën moeten bevatten op basis van het houderijsysteem van een veebedrijf. Dat wordt aangevuld met een paar gezamenlijk vastgestelde dierenwelzijnscriteria: de plus. Het laagste niveau zou het niveau van de EU-wetgeving moeten zijn.Volgens LTO-bestuurder Jeannette van de Ven is het belangrijk om een Europees dierenwelzijnslabel stapje voor stapje op te bouwen. 'Dat is de Dierenbescherming ook met ons eens. De verschillende veehouderijsectoren binnen LTO hebben aangegeven zich zorgen te maken over de naleving en handhaving in met name Oost-Europa als zo'n systeem in een keer over Europa wordt uitgerold. In Noordwest-Europa zijn wij veel verder op het gebied van dierenwelzijn. Daar is ook enorm in geïnvesteerd. Dat moet dan ook terug te verdienen zijn. Het zou niet goed zijn als dat door slechte naleving of controle in andere landen ondermijnd wordt.'


Nieuw Europees label

De Dierenbescherming vindt het belangrijk dat het dierenwelzijn ook in andere delen van Europa verbeterd wordt. Maar beide organisaties vinden dat opgedane kennis en ervaring met huidige dierenwelzijnskeurmerken- en labels niet verloren mag gaan. Het nieuwe Europese label zou dan ook naast de bestaande labels op de verpakkingen van voeding kunnen komen. Daardoor wordt inzichtelijk hoe huidige labels zich verhouden tot het nieuwe Europese label.


Van de Ven: 'Labels als het Beter Leven-keurmerk zijn behoorlijk goed ingeburgerd. Het voordeel van een Europees label op basis van het MOP+-systeem kan zijn dat het dierenwelzijnsniveau van buitenlandse producten beter herkend kan worden.'


Conventionele landbouw

Zowel de Dierenbescherming als LTO vinden het niet handig dat de labelopdracht van de Europese landbouwministers aan de Europese Commissie zich richt op niveaus boven de EU-wetgeving. 'Het wel gelijkstellen van de EU-wetgeving en conventionele landbouw aan het eerste labellingsniveau helpt juist een scherp onderscheid te maken ten opzichte van laagwaardigere import', schrijven de organisaties aan de Tweede Kamer. 'Dat soort import ondermijnt nu Europese boeren, omdat de consument dit niet kan herkennen, maar wel ziet dat het goedkoop is. Het eerste niveau van het Europese label moet dus gelijk zijn aan de conventionele landbouw, aan de minimum EU-wetgeving.'

LTO en de Dierenbescherming vinden verder dat boeren moeten kunnen kiezen voor een type bedrijfsvoering en daarbij betaald moeten worden naar dierenwelzijnsprestaties. Marktwerking, consumententransparantie en betaling naar resultaat zijn daarbij de basisprincipes. 'Zonder inkomen is er geen duurzaamheid en geen dierenwelzijn', schrijven de organisaties. 'Verhoging van wettelijke eisen verhoogt weliswaar het minimale niveau, maar zorgt er niet automatisch voor dat de veehouder de gedane investeringen terugverdient. De link tussen bedrijfsvoering en prestaties moet dus transparanter zijn en daar hoort beloning naar prestatie bij.'


Samenwerking met boeren

De Dierenbescherming gaat in een eigen bericht in op de vraag waarom wordt samengewerkt met boeren voor een Europees dierenwelzijnslabel. 'Waarom willen ze hier op vrijwillige basis, met overheden en marktpartijen, naartoe werken?' Volgens de Dierenbescherming betalen op dit moment niet alleen de dieren de prijs van 'hoe we het nu doen', maar ook de boeren. Voor beter dierenwelzijn moet volgens de organisatie meer betaald worden.

'Eisen stellen zonder de financiële ruimte ervoor te creëren, lost niets op. Veel boeren willen echt wel een beter dierenwelzijn, maar moeten ook financieel perspectief zien. Het is in de landbouw voor velen hard werken voor weinig geld. Het financieel risico ligt bij de ondernemer en de negatieve gevolgen zijn voor de dieren, maar ook voor het collectief. Via de belasting betalen we voor de kwaliteit van het water, de bodem en de lucht, maar ook de uitkoop van boeren die stoppen. Dus collectief betalen we er al voor.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  22° / 16°
  80 %
 • Zaterdag
  21° / 15°
  80 %
 • Zondag
  23° / 13°
  25 %
Meer weer