Friesland+zet+pool+van+landbouwadviseurs+op
Nieuws
© Tienke Wouda

Friesland zet pool van landbouwadviseurs op

Provincie Fryslân zet een pool van landbouwadviseurs op. Die specialisten gaan boeren adviseren over natuurinclusieve en kringlooplandbouw. De pool gaat in de loop van deze maand van start.


Met het netwerk van adviseurs wil de provincie de ondersteuning richting boeren bundelen. De behoefte aan coördinatie is groot. Door heel de provincie lopen adviseurs rond. Ze adviseren onder meer over veenweide, Kaderrichtlijn Water, Natura 2000 en stikstof.

Ook bij de agrarische collectieven zijn aanspreekpunten. Voor boeren is het niet altijd duidelijk waar ze met hun vragen terechtkunnen. 'We zijn door allerlei partijen benaderd, waaronder wetterskip Fryslân, of er meer samenhang kan komen', verklaart Roelof Bos, projectleider van de landbouwpool.


Vragen die boeren hebben, zijn bijvoorbeeld hoeveel kruidenrijk grasland inpasbaar is in de bedrijfsvoering? Of hoe met de bedrijfsvoering kan worden ingespeeld op de stikstof- of veenweideopgave? Ook kan bijvoorbeeld op het gebied van dierenwelzijn advies gevraagd worden.
Bos ziet ook mogelijkheden om met plattelandsontwikkelingsgeld het netwerk uit te bouwen door bijvoorbeeld workshops en veldbijeenkomsten te organiseren voor boeren die dezelfde vragen hebben. Via een website, met gegevens van de onafhankelijke, niet commerciële adviseurs en hun expertise, kunnen boeren straks een beroep doen op ondersteuning.


Meer snelheid

De pool wordt ook opgezet om de overgang naar natuurinclusieve en kringlooplandbouw meer snelheid te geven, meldt landbouwgedeputeerde Klaas Fokkinga (FNP). 'Op het boerenerf komen veel maatschappelijke vraagstukken bij elkaar. Tegelijk moet er ook een goed stuk brood verdiend kunnen worden. Welk plan maak je dan voor de komende jaren? Wat is eenvoudig te veranderen of aan te passen? Met deze landbouwadviseurs proberen wij de boer te steunen bij de transitie op zijn erf. Dat is een heel mooie ontwikkeling.'

Met het de pool van landbouwadviseurs sluit de provincie aan bij initiatieven vanuit het ministerie van LNV om kennis over verschillende aspecten van natuurinclusieve landbouw op het boerenerf te brengen. Living Lab Fryslân krijgt een coördinerende rol bij de uitvoering van deze pool.

Weer

 • Woensdag
  15° / 11°
  50 %
 • Donderdag
  16° / 10°
  20 %
 • Vrijdag
  17° / 11°
  70 %
Meer weer