LTO+Noord+mist+verkaveling+in+Programma+Agrifood+Gelderland
Nieuws
© Joost de la Court

LTO Noord mist verkaveling in Programma Agrifood Gelderland

LTO Noord is overwegend positief over het Programma Agrifood 2021-2030 van provincie Gelderland dat Provinciale Staten de komende weken behandelen. Maar de boerenbelangenbehartiger is op enkele punten kritisch, onder meer als het gaat om verkaveling.

De belangenorganisatie ziet verkaveling als een instrument dat bij uitstek geschikt is voor de doelen waar Gelderland tot 2030 mee aan de slag wil, te weten kringlooplandbouw, grondgebondenheid, koeien in de wei en een concurrerende landbouw.

'Wij lezen niets over verbetering van de verkaveling, die in Gelderland bovengemiddeld slecht is. Sterker nog, het investeringskrediet strategische grondaankopen kavelruil wordt dit jaar afgebouwd. We hopen dat Provinciale Staten hier anders over denken en het belang van een goede verkaveling onderkennen', staat in een brief van LTO Noord aan het provinciebestuur. Het ontbreken van verkaveling wordt 'ronduit teleurstellend' genoemd.


Blij met aanpasingen

Wel blij is LTO Noord met de aanpassingen die zijn gedaan ten opzichte van de koersnotitie die voorafging aan het uitvoeringsprogramma dat er nu ligt. Zo is de tuinbouw expliciet in het programma opgenomen. Ook wordt sterk de nadruk gelegd op het verdienmodel van de agrariër, iets waar vanuit de sector eerder op was gehamerd.

LTO Noord-regiovoorzitter Ben Haarman tempert wel de verwachtingen: 'De provincie heeft maar beperkt invloed op het verdienmodel. Daarmee willen we niet zeggen dat zij zich hierop niet moet richten, maar we moeten wel realistisch zijn over de verwachtingen van dit provinciale Programma Agrifood.'


Ondernemerschap stimuleren

De provincie moet bij de uitvoering van het Programma Agrifood focus aanbrengen op enerzijds het stimuleren van ondernemerschap en anderzijds beleid en regelgeving, stelt LTO Noord.'Het provinciaal beleid moet zo zijn dat het de sector faciliteert om duurzaam en concurrerend te kunnen produceren', zegt Haarman. 'Boeren vinden de regels vaak tegenstrijdig en stroperig. Het is goed als de provincie kijkt hoe ze met regelgeving bij kan dragen aan de gewenste ontwikkeling van de sector.'

Volgens LTO Noord zou de provincie ondernemers kunnen bijstaan met een gericht programma dat ondernemerschap stimuleert, kennis ontsluit en partijen bij elkaar brengt. Haarman: 'Hierover gaan we graag in overleg.'
De komende weken wordt het programma twee keer in commissieverband behandeld door Provinciale Staten. Besluitvorming vindt waarschijnlijk op 2 maart plaats.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  20° / 13°
  50 %
 • Maandag
  19° / 11°
  20 %
 • Dinsdag
  20° / 10°
  20 %
Meer weer