LTO+wil+verplaatsing+intensieve+veebedrijven+Groningen
Nieuws
© Twan Wiermans

LTO wil verplaatsing intensieve veebedrijven Groningen

LTO Noord wil dat provincie Groningen verplaatsing van intensieve veehouderijbedrijven en het overstappen op een andere diercategorie mogelijk maakt. Hier is sinds 1 januari vorig jaar een verbod op in de provincie, evenals voor uitbreiding van intensieve veehouderijen.

De belangenorganisatie reageert hiermee op de conceptomgevingsverordening en -visie 2020 van provincie Groningen.

Door het slot op verplaatsing en de overstap naar een andere diercategorie kunnen intensieve veehouders nu vaak geen maatschappelijk gewenste milieuverbetering realiseren op de huidige locaties, omdat zij de kosten die ze daarvoor maken, niet kunnen terugverdienen door bedrijfsgroei.

Bij het verplaatsen van intensieve veehouderijen ontstaan volgens LTO Noord voordelen, zoals een aanzienlijke verlaging van stikstof- en fijnemissie, verlaging van de CO2-footprint bij gebruik van nieuwe stallen volgens de Maatlat Duurzame Veehouderij, verbetering van het dierenwelzijn en betere brandveiligheid.


Overstappen naar andere diercategorie

Diverse pluimveehouders willen nog overstappen naar een andere diercategorie, van ouderdieren naar legkippen, van eenden naar vleeskuikens, van opfokhennen naar opfok voor vermeerdering. Door de coronacrisis is de markt voor vleeseenden nagenoeg volledig ingestort. Pluimveehouders die dergelijke vleeseenden houden, moeten de mogelijkheden krijgen om over te kunnen stappen naar andere pluimveesoorten, zoals langzaam groeiende vleeskuikens. Dat is nu niet mogelijk, stelt de organisatie.


Ook vraagt LTO Noord om de intensieve veehouders die voor 1 januari 2019 een omgevingsvergunning hadden ingediend voor uitbreiding van het bedrijf, mee te nemen in de overgangsbepaling. Als deze veehouders niet de mogelijkheid krijgen om uit te breiden op basis van het door de gemeente goedgekeurde conceptontwerpomgevingsvergunning, dan levert dat behoorlijk financiële schade op, stelt LTO Noord. Deze ondernemers hebben al aanzienlijke investeringen gedaan in het vergunningsproces.

LTO Noord-regiobestuurder Lammert Westerhuis noemt het schrijnend dat de provincie bedrijfsontwikkeling tegenhoudt. 'Wat is erop tegen als een intensieve veehouder een bedrijf opkoopt en hier een moderne intensieve veehouderij opzet die voldoet aan de nieuwste eisen? Maar de provincie blijft mordicus tegen.'

Een ander punt van zorg in de conceptomgevingsvisie is voor LTO Noord de hoogte van de mestsilo's. De maximale hoogte is voorgesteld op 2,5 meter. Volgens de belangenorganisatie is dit zowel technisch als praktisch gezien niet uit te voeren met een goede mixinstallatie en is het roeren niet mogelijk. Het regiobestuur verzoekt om het limiteren van de mestsilo's los te laten en meer aandacht te besteden aan landschappelijke inpassing van de veldkavel.

Weer

 • Woensdag
  17° / 15°
  70 %
 • Donderdag
  12° / 10°
  60 %
 • Vrijdag
  11° / 7°
  70 %
Meer weer