Tuinders%3A+%27Puntjes+op+de+i+in+omgevingsvisie+Westland%27
Achtergrond
© Thierry Schut

Tuinders: 'Puntjes op de i in omgevingsvisie Westland'

Gemeente Westland houdt ook in de toekomst de focus op glastuinbouw. Dat garandeert de omgevingsvisie van Westland waarin de beleidslijnen tot 2030 worden vastgelegd. Het moet als muziek in de oren klinken van de glastuinders. 'Op hoofdlijnen zijn er geen zaken die steken. Het gaat om de puntjes op de i.'

In glastuinbouwgemeente Westland is het woekeren met de grond. Dat was zo, dat is zo en dat zal in de toekomst hoogstwaarschijnlijk zo blijven. In de Omgevingsvisie 2030 van gemeente Westland wordt de invulling van de ruimte geschetst.

Westland verwacht een bevolkingsgroei. De bouw van nieuwe woningen mag niet ten koste gaan van de in totaal 4.400 hectare glastuinbouwgrond. Op ruim 2.250 hectare tuinbouwgrond kweken ondernemers voor 23 miljard euro per jaar groenten, bloemen en planten. De gemeente houdt de focus op tuinbouw, schrijft zij.


Vertical farming

Wil de tuinbouw verder uitbreiden, dan zal dat in de hoogte zijn. Met 'vertical farming 'in hogere kassen in plaats van op meer hectares.

'Als je iets wilt, moet je soms impopulaire maatregelen nemen'

Kennis wordt belangrijker voor de sector. De gemeente ziet in de toekomst een prominente plek voor laboratoria in de kassen. Meer productsoorten zouden de economie weerbaarder moeten maken, is te lezen in het document.


Zienswijze Glastuinbouw Nederland

Glastuinbouw Nederland diende namens de Westlandse glastuinders een zienswijze op de omgevingsvisie in. Want ook al benadrukt de tuinbouwbelangenbehartiger het eens te zijn met de grote lijn, 'het gaat om de puntjes op de i', zegt Jacco Vooijs, voorzitter van Glastuinbouw Nederland afdeling Westland.


Het zit 'm vooral in de uitvoering van de regels, constateert Vooijs. 'Als je iets wilt, moet je soms impopulaire maatregelen nemen.' En daar schort het in 'zijn' tuinbouwgemeente nog weleens aan.


Strijdig gebruik van glastuinbouwgrond

Neem bijvoorbeeld het handhavingsbeleid op 'strijdig gebruik van glastuinbouwgrond'; glastuinbouwgrond waarop in plaats van een kas een paardenbak, een schuur of een groep dieren staat. Wie door Westlands glastuinbouwgebied rijdt, komt er genoeg tegen. Dat dit wordt toegestaan, is een doorn in het oog van de glastuinbouw.

'Glastuinbouwgrond is voor glastuinbouw. Alles wat strijdig is, moet je niet willen. Zodra je dat toestaat, eigenen de gebruikers zich de grond toe. Als er dan een ondernemer komt die twee kassen bij elkaar wil trekken, wordt dat altijd moeilijk. Je kunt de mensen er beter niet aan laten wennen', legt Vooijs uit.


Oud-tuinders in bedrijfswoning

Ook oud-tuinders die stoppen met het bedrijf, maar wel in de bedrijfswoning blijven wonen. 'Die mensen weten dat ze in een bedrijfswoning wonen. Tuinders hebben er last van, het staat modernisering in de weg en tuinders trekken weg uit Westland. Dat is al gebeurd en het gebeurt nog steeds.'

In een gemeente waar de tuinbouw een cluster moet vormen, kan dat volgens de belangenbehartiger niet de bedoeling zijn.


Arbeidsmigrantenhuisvesting

In de zienswijze heeft ook arbeidsmigrantenhuisvesting aandacht. 'Daar moet snelheid op worden gemaakt', zegt Vooijs. De tuinbouw steunt erop. Tegelijkertijd voeren steden als Den Haag en Rotterdam die Westland omringen, de druk op om de uitzendkrachten een bed te bieden in de glasgemeente.

Door standaard weerstand op voorstellen vanuit de Westlandse bevolking komen de plannen amper van de grond. Huisvestingsprojecten op tuinbouwgronden moeten daadwerkelijk worden gerealiseerd, vindt de tuindersorganisatie die pleit voor een snelle afwikkeling van de vergunningaanvragen.


Mogelijkheden bieden

Terughoudendheid met het opgeven van glastuinbouwgrond en mobiliteit bevorderen zijn punten waarop de sector reageert. 'Cluster je het ondernemerschap, dan stuwt de tuinbouw vanzelf naar grotere hoogte. Dan hoeft de gemeente niet te sturen op kennis of diversiteit van producten. Maar je moet wel de mogelijkheden bieden.''Levend' document als opmaat naar Omgevingswet

De omgevingsvisie vormt de opmaat naar de Omgevingswet. Die voegt bestaande wetten samen. Aanvragen voor verbouwingen, bouwprojecten of omzettingen van bestemmingen moeten eenvoudiger worden: een loket voor een project. Elke aanvraag wordt vanaf begin 2022 getoetst aan de Omgevingswet. Aan de basis van deze wet ligt een lokale omgevingsvisie. De Westlandse gemeenteraad bespreekt de omgevingsvisie eind dit jaar. Het stuk is een 'levend' document, meldt de gemeente. Dit betekent dat het naar omstandigheden kan worden aangepast. Inwoners, buurgemeenten en andere overheden hebben inspraak gehad. In de omgevingsvisie zijn de grote lijnen voor de leefomgeving tot 2030 vastgelegd.

Weer

 • Zondag
  24° / 14°
  20 %
 • Maandag
  20° / 15°
  70 %
 • Dinsdag
  17° / 10°
  20 %
Meer weer