Perspectief+mist+in+omgevingsvisie+Utrecht
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Perspectief mist in omgevingsvisie Utrecht

Vier agrarische belangenbehartigers hebben de krachten gebundeld en hebben samen een zienswijze gegeven op de omgevingsvisie en -verordening van de provincie Utrecht. De organisaties maken zich ernstig zorgen over de ontwikkelingsmogelijkheden voor boeren.

LTO Noord, Glastuinbouw Nederland, Hollands Agrarisch Jongeren Kontakt en de Nederlandse Fruittelers Organisatie trekken samen op. 'Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen, we hebben veel input gehad', concludeert provinciaal bestuurder Gerda Kool van LTO Noord.

De vier organisaties stellen dat de conceptversies van de omgevingsvisie en -verordening te weinig duurzaam economisch perspectief bieden om de vertaalslag te maken naar de gewenste circulaire landbouw, zoals eerder in de provinciale landbouwvisie is omschreven.


Ruimte is schaars

Dit wordt met name veroorzaakt door de schaarse beschikbare ruimte in de dichtbevolkte provincie. 'Die maakt het lastig om daadwerkelijk de vertaalslag te maken naar een landbouwsector die kringlopen zoveel mogelijk weet te sluiten en die op een natuurinclusieve wijze landbouw bedrijft', zo staat in de zienswijze.

De provincie dient hierbij duidelijke keuzes te maken, vinden de organisaties. De oplossing ligt wellicht in het combineren van ruimtelijke opgaven. 'Denk hierbij aan duurzame energieopwekking via zonnepanelen op agrarische daken. En de realisering van kleinschalige boerderijmolens op agrarische percelen. Of een combinatie van landbouw en natuur waarbij een agrarische functie mogelijk is en biodiversiteitsdoelen worden gehaald.'


Onzekerheid

Kool stelt dat Utrecht misschien wel te veel ambities heeft. 150.000 extra woningen, de energietransitie én een andere landbouw. 'De provincie heeft de ambitie om zoveel mogelijk voedsel dichtbij te produceren. Maar daar hebben boeren wel voldoende grond voor nodig. Je merkt dat dit voor onzekerheid zorgt, vooral ook bij jonge boeren.'

In de nieuwe Omgevingswet geldt het principe 'ja, mits' in plaats van 'nee, tenzij', zegt Kool. 'Dat zien wij helemaal niet terug in deze visie en verordening.' Zo wordt de niet-grondgebonden veehouderij ernstig beperkt in ontwikkelingsmogelijkheden. Ook belemmeren de maximale afmetingen van agrarische bouwpercelen de beweging richting een circulaire landbouw.

Provinciale Staten van Utrecht geven naar verwachting begin volgend jaar een klap op de omgevingsvisie en -verordening.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  21° / 10°
  30 %
 • Zaterdag
  21° / 12°
  20 %
 • Zondag
  20° / 11°
  20 %
Meer weer