Boom- en fruittelers dupe van wijzigen archeologieregels

Boom- en fruittelers in de gemeente Buren zijn verbaasd over het besluit van het college van B en W dat telers archeologisch onderzoek moeten laten uitvoeren bij het beplanten van hun percelen. De telers hebben een oproep aan de gemeente gedaan om de eerder vastgestelde archeologieregels te handhaven.

Boom%2D+en+fruittelers+dupe+van+wijzigen+archeologieregels
© Han Reindsen

Tree Centre Opheusden (TCO), de vereniging voor laanboomtelers, ziet ' de ene na de andere teler' de dupe worden van de aangepaste archeologieregels. Begrijpen doet de belangenbehartiger het niet.


Niet vergunningplichtig

In 2009 werd in Buren door de gemeenteraad unaniem besloten dat laanboom- en fruittelers niet vergunningplichtig zijn voor het uitvoeren van archeologisch onderzoek. Dit vanwege het belang van de teelt voor het gebied. Na een bezwaarschrift van de Stichting Milieuwerkgroep Buren (MWB), die het niet eens was met een door de gemeente verleende vergunning aan een teler in Ingen, werd de kwestie voorgelegd aan de gemeentelijke bezwaarschriftencommissie.

Die besloot, tot verbazing van telers, ambtenaren van de gemeente en de handhavende partij Omgevingsdienst Rivierenland, dat telers wel degelijk verplicht zouden zijn tot archeologisch onderzoek. Dit advies werd vervolgens ook door het college overgenomen. Sindsdien wordt er gehandhaafd en moeten telers stoppen met de aanleg van percelen op straffe van een dwangsom.


Eigen interpretatie

Goos Cardol, voorzitter van TCO, heeft documenten van de gemeente ontvangen die inzicht geven in de conclusie van de bezwaarschriftencommissie. Hij constateert dat de bezwaarschriftencommissie er een eigen interpretatie van de geldende regels op heeft nagehouden. 'En het college heeft dit vervolgens meteen overgenomen. Ik vraag me af waarom daarmee zo makkelijk is omgesprongen. Er wordt in de onderbouwing verwezen naar jurisprudentie, maar die gaat daar helemaal niet over', aldus Cardol.

TCO stelt dat de juridische onderbouwing van het advies door de bezwaarschriftencommissie daarmee ernstig tekortschiet.


Planten in januari

De brief die nu naar zowel het college en de gemeenteraad is verstuurd, noemt Cardol een ultieme poging om de lokale politiek tot een ander inzicht te krijgen en om snel terug te komen op het eerder genomen besluit.

'En daar zit haast achter, want er zitten kwekers die in de tweede week van januari willen gaan planten. Als zij dat niet kunnen doen, betekent dat productie- en kwaliteitsverlies. We hebben de schade van dit besluit nog niet laten schatten, maar die is echt enorm en zal alleen maar verder oplopen.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  18° / 10°
  30 %
 • Dinsdag
  18° / 10°
  30 %
 • Woensdag
  19° / 10°
  70 %
Meer weer