PBL: 'EU-doelen uitstoot luchtverontreiniging binnen bereik'

De uitstoot van alle luchtverontreinigende stoffen daalde in de periode 2005-2018 en zal verder dalen tot 2030. Naar verwachting worden nagenoeg alle emissiedoelen van de Europese Unie (EU) voor 2020 en 2030 gehaald. Voor ammoniak is het doelbereik voor 2030 onzeker, concluderen PBL, RIVM en TNO.

PBL%3A+%27EU%2Ddoelen+uitstoot+luchtverontreiniging+binnen+bereik%27
© Johan Wissink

Rapport Emissieramingen luchtverontreinigende stoffen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), RIVM en TNO geeft een overzicht van het verwachte bereik van de EU-emissiereductiedoelen. Het rapport maakt ramingen van de emissies van ammoniak, stikstofoxiden, fijn stof (PM2,5 en PM10), zwaveldioxide en niet-methaan vluchtige stoffen.Het tempo waarin de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen daalt, neemt wel aanzienlijk af in de ramingsperiode 2018-2030. Voor andere stoffen dan ammoniak komt dit vooral door een dalende meeropbrengst van technologische vervolgstappen voor emissiereductie.


Emissiestatistiek

Voor de raming waren de emissiestatistiek voor historische jaren en het vastgestelde en voorgenomen beleid op 1 mei 2020 het uitgangspunt. Dat wil zeggen: beleid dat voldoende concreet en officieel bekendgemaakt is, al dan niet parlementair goedgekeurd. Voor stikstofdepositie (natuurkwaliteit) bestaan andere doelstellingen en deze zijn vermeld in de 'Structurele aanpak stikstof'. Het verwachte bereik van dit doel valt buiten het bestek van dit rapport dat zich richt op luchtverontreiniging.

In de EU zijn voor de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen reductiedoelen afgesproken die gelden vanaf 2020 tot en met 2029 en vanaf 2030 en verder. De doelen die gelden vanaf 2020 worden voor alle stoffen voor de periode 2020- 2029 waarschijnlijk gehaald.


Strenger vanaf 2030

De doelen vanaf 2030 zijn strenger. Het reductiedoel voor ammoniak voor 2030 is een daling van 21 procent ten opzichte van 2005, overeenkomend met een emissieplafond van 121 kiloton. De voor 2030 geraamde emissie van 120 kiloton (112-124) ligt daarmee rond het doel voor 2030.

Het doelbereik voor 2030 voor ammoniak is daarmee nog onzeker. Bij tegenvallende ontwikkelingen zou de uitstoot in 2030 boven het emissieplafond uit kunnen komen. Emissiedoelen voor 2030 voor overige stoffen worden naar verwachting gehaald.


Emissiereductie ammoniak

Stikstofneerslag op Nederlandse natuur wordt veroorzaakt door de uitstoot van zowel ammoniak als stikstofoxiden. Emissiereducties van beide stoffen dragen bij aan de oplossing van het stikstofprobleem in Nederland, melden PBL, RIVM en TNO. Tussen 2005 en 2018 is de landelijke uitstoot van stikstofoxiden (vooral veroorzaakt door mobiliteit) procentueel bijna driemaal zo snel gedaald als die van ammoniak.

Dit tempoverschil van emissiereductie blijft zichtbaar in de periode 2018 tot 2030. Hierbij tekenen de organisaties aan dat het voorgenomen stikstofbeleid, vooral bij de landbouw en de industrie, dat op 1 mei 2020 nog niet concreet genoeg was om door te rekenen, een versnelling in het tempo van emissiereductie van met name ammoniak tot gevolg kan hebben.


Klik voor complete rapport op onderstaande pdf

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  19° / 15°
  60 %
 • Donderdag
  20° / 13°
  50 %
 • Vrijdag
  20° / 11°
  60 %
Meer weer