CEJA%3A+%27Jonge+boeren+willen+door+met+GLB%27
Ingezonden
© Dirk Hol

CEJA: 'Jonge boeren willen door met GLB'

De Europese organisatie van jonge boeren, CEJA, roept tegenstanders van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) op om het beleid toch te steunen. Het GLB is niet perfect, maar een startpunt voor verdere verbeteringen, vinden ze.

In de afgelopen weken heeft een coalitie van klimaatactivisten, milieuorganisaties en politieke vertegenwoordigers de Europese Commissie verzocht haar voorstellen voor het toekomstige GLB in te trekken. Het vierjarige hervormingsproces moet naar hun mening worden beëindigd omdat het oorspronkelijke voorstel niet volledig de boer-tot-bordstrategie weerspiegelen.

Waarom willen jonge landbouwers het GLB niet intrekken? Komt dat doordat we de doelstellingen van de Green Deal negeren? Integendeel, zowel in ons dagelijks leven op de boerderij als in de organisaties van onze jonge boeren werken we actief aan een betere en duurzamere wereld, in lijn met de zeventien Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties.


Onze standpunten

Is het omdat we de status quo graag willen verdedigen? Als vertegenwoordigers van CEJA dagen we iedereen uit om onze standpunten over landbouwbeleid te bekijken.

Organisaties van jonge boeren zijn altijd een kritische, maar constructieve stem geweest in het debat. De huidige hervorming beantwoordt ook niet volledig aan onze ideeën en visie voor de toekomst van de landbouw in de EU. We blijven ons daarom roeren over aanpassingen op het GLB.


Stap voorwaarts

Waarom willen we dan doorgaan met deze hervorming? Omdat de hervormingsvoorstellen van het GLB, ondanks hun tekortkomingen en beperkingen, ondanks het sterk gereduceerde budget, toch een stap voorwaarts zijn.

Dankzij deze hervorming krijgen boeren een breder palet aan vergroeningsinstrumenten, zodat elk van hen de milieuprestaties kan maximaliseren in overeenstemming met hun potentieel op hun bedrijf.


Bedrijfsopvolging

Voor het eerst wordt bedrijfsopvolging erkend als een van de belangrijkste uitdagingen van onze sector. Wetgevers zijn bereid om goed gefinancierde instrumenten te verstrekken om jongeren te helpen bij het starten en ontwikkelen van hun landbouwbedrijf.

Ook wordt erkend dat financiële steun van de EU alleen beschikbaar mag zijn voor degenen van wie het inkomen grotendeels afhankelijk is van hun landbouwactiviteiten.


Economische veerkracht

Ten slotte hebben beleidsmakers zich gerealiseerd dat het creëren van economische veerkracht gaat om het verbeteren van het levensonderhoud van boeren door hun beroep en niet alleen om hen in leven te houden met inkomenssteun.

Is het werk gedaan na deze hervorming? Nee, jonge boeren blijven ervan overtuigd dat er meer hervormingen nodig zijn. We moeten nog steeds de diversiteit aan instrumenten vergroten, zodat we afstand kunnen nemen van de huidige focus op ingrepen op hectares. Een verdere verfijning van de definitie van actieve boeren, zodat de beperkte middelen niet weglekken van de beoogde begunstigden, is cruciaal.


Bereidheid tot interactie

Het zou een goede stap voorwaarts zijn als de #WithdrawTheCAP-coalitie haar strategie zou veranderen in een bereidheid tot interactie en ondersteuning van het veranderingsproces dat wij willen voortzetten. Daarom roepen we deze coalitie op, in het bijzonder die van onze generatie, om ons bij te staan.

We gaan het GLB-kader verder verbeteren om het potentieel ervan te benutten. Nee, we willen niet #WithdrawTheCAP. We willen dat het CAP #MeetOurAmbition!


Jannes Maes, Seán Finan, Doris Letina, Samuel Masse, Simon Wancke
voorzitter en vicevoorzitters CEJA

Weer

 • Dinsdag
  18° / 9°
  20 %
 • Woensdag
  15° / 11°
  50 %
 • Donderdag
  16° / 7°
  20 %
Meer weer