Varkenskas+op+laagste+niveau+2020%2C+vooruitzichten+positief
Nieuws
© Twan Wiermans

Varkenskas op laagste niveau 2020, vooruitzichten positief

Op varkensbedrijven daalde het niveau van de rekening-courant in het derde kwartaal met ruim 21.000 euro. Dit kwam eind september uit op 115.000 euro. Dat is het laagste niveau van dit jaar, maar nog altijd 54.000 euro hoger dan in september vorig jaar. Toen was de gemiddelde stand 61.000 euro.

De rekening-courantpositie ging vanaf april 2019 vrijwel elke maand omhoog dankzij hoge opbrengstprijzen, meldt Agrimatie in de nieuwste Liquiditeitsmonitor. Door de coronacrisis brokkelde dat niveau na maart snel af. In Europa viel de vraag vanuit de horeca en foodservice terug. Ook heeft China de grenzen in de zomer enige tijd gesloten voor diverse slachterijen in Nederland, Duitsland en Denemarken.In september kreeg Duitsland bovendien te maken met Afrikaanse varkenspest (AVP) bij wilde zwijnen in de oostelijke regio's die grenzen aan Polen, waar die ziekte al langere tijd heerst. Export van Duits varkensvlees naar derde landen, waaronder China, werd daardoor stilgelegd en moet een bestemming vinden in Europa.

Verstoorde afzetmarkt

De liquiditeitspositie van zeugenbedrijven is in het derde kwartaal snel verslechterd door de forse daling van de biggenprijzen in de afgelopen maanden. In het derde kwartaal daalde de biggenprijs ruim onder het niveau van de kostprijs, waardoor de kasstroom bijna 50.000 euro negatief werd. En de stand van de rekening-courant daalde naar 69.000 euro eind september.


De biggenprijzen lagen in het derde kwartaal gemiddeld 22 euro (37 procent) onder het niveau van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Vanaf april heeft de biggenhandel veel last van prijsdruk door de coronacrisis en handelsproblemen. Dat geldt vooral voor de exporten naar Zuid- en Oost-Europa. Ook de export van biggen naar Duitsland is recent lastiger geworden door de Duitse exportproblemen.

De binnenlandse afzet van biggen staat onder zware druk, omdat het biggenaanbod groter is dan de actuele vraag. Zolang er overschot op de varkensmarkt is door deze handelsbelemmeringen, zal de biggenprijs onder druk blijven staan.


Daling 1.000 euro

Op vleesvarkensbedrijven daalde de rekening-courantpositie in het derde kwartaal van 2020 nauwelijks. In september was de stand 129.000 euro. Dat is een daling van zo'n 1.000 euro ten opzichte van eind juni en 47.000 euro hoger dan september vorig jaar. Deze stabilisering is het resultaat van lagere prijzen van zowel vleesvarkens als biggen.Die lagere kosten voor biggen hielden de omzet en aanwas en de rekening-courant op pijl. Vergeleken met vorig jaar is de stand van de rekening-courant in het derde kwartaal bijna 63.000 euro hoger, dankzij de gunstige kasstromen in de periode september tot en met februari.


• Bekijk de marktprijzen van biggen en vleesvarkens

De groep 'gesloten varkensbedrijven', met zowel zeugen als vleesvarkens, heeft in het derde kwartaal wel te maken met een liquiditeitsdaling, omdat er tegenover lagere opbrengsten van vleesvarkens nauwelijks lagere kosten staan.


Positief vooruitzicht

Structureel gezien is er een tekort op de mondiale markt, aldus de samenstellers van Agrimatie. AVP heeft geleid tot het verlies van minstens een kwart van de varkensstapel wereldwijd. Deze productiecapaciteit kan niet snel worden hersteld.

De verwachting is dat het nog minstens enkele jaren zal duren voordat de productie en consumptie wereldwijd weer op het niveau liggen van voor de grote AVP-uitbraak in Oost-Azië. Daarmee noemen de Agrimatie-samenstellers het vooruitzicht voor de varkensmarkt gunstig, op voorwaarde dat handelsbelemmeringen of beperkingen door corona verdwenen zijn.

Weer

 • Zondag
  20° / 13°
  50 %
 • Maandag
  19° / 11°
  20 %
 • Dinsdag
  20° / 10°
  20 %
Meer weer