LTO%3A+GLB%2Dakkoord+ambitieus+maar+realistisch
Nieuws
© Europees Parlement

LTO: GLB-akkoord ambitieus maar realistisch

LTO Nederland reageert gematigd positief op de steun in het Europees Parlement voor een aangepast Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Volgens LTO-bestuurder Léon Faassen is het akkoord in het Europees Parlement ambitieus, met een stapeling van bestaande en nieuwe maatregelen, maar is het nog niet gedaan. 'Het is goed dat er nu een realistische deal ligt, waarbij de Green Deal met zijn hoge doelstellingen niet bekostigd wordt met boerengeld.' Faassen ziet het akkoord verder als een stapje in de goede richting, waarbij boeren en tuinders terecht worden beloond voor de acties die zij ondernemen.

Het Europees Parlement stemde de afgelopen dagen over honderden wijzigingsvoorstellen in het GLB en vrijdagmiddag werd het totaalpakket goedgekeurd. Eerder deze week bereikte ook de EU-landbouwraad een akkoord over het nieuwe GLB. De komende maanden gaan het Europees Parlement, de Europese Landbouwraad en de Europese Commissie in onderhandeling om tot definitief akkoord te komen. Het nieuwe beleid moet in 2023 van start gaan.


Basispremie

LTO Nederland vindt het vooral belangrijk dat het GLB ondersteuning blijft bieden aan boeren en tuinders. De basisvergoeding per hectare die daarvoor nodig is, blijft. Het Europees Parlement stelt voor dat lidstaten minimaal 60 procent van het budget voor directe inkomensondersteuning besteden aan de basispremie per hectare. LTO zet samen met de Europese landbouwkoepel Copa-Cogeca in op dit percentage. Verder biedt het GLB marktinstrumenten. 'De huidige onzekerheden (corona, brexit, internationale spanningen) tonen aan dat een vangnet nodig blijft', aldus Faassen.


Over het meerjarenbudget is nog geen definitieve overeenstemming in Brussel. Terwijl LTO zich inspant voor behoud van het landbouwbudget, zet de Nederlandse regering in op minder geld voor landbouw. Faassen: 'Groene ambities zijn niet gratis. Als LTO hebben we al eerder benadrukt dat het niet uitlegbaar is dat boeren en tuinders meer zullen moeten presteren, terwijl daar minder geld tegenover staat. Boeren en tuinders willen wel, maar er moet wel geld kunnen worden verdiend.'


Verduurzamen

Het nieuwe GLB is een ambitieus pakket waarin bestaande en nieuwe maatregelen worden gecombineerd. Maatregelen die eerder onder de vergroening vielen, gaan nu deel uitmaken van de basisvoorwaarden. Daar komen de nationale ecoregelingen nog bovenop. Via de ecoregelingen kunnen boeren en tuinders verder verduurzamen. Zowel de Landbouwraad als het Europees Parlement wil de beslissing om gebruik te maken van de ecoregelingen overlaten aan de boer en tuinder. Ook LTO Nederland heeft hierop aangedrongen.

De ecoregelingen worden door Nederland verder uitgewerkt. Wat LTO betreft komt het tot een eenvoudig menu waar agrariërs keuzes uit kunnen maken die het beste passen bij hun bedrijf. Dan gaat het bijvoorbeeld over de bescherming van klimaat, biodiversiteit en dierenwelzijn. Precisielandbouw en meer steun aan jonge boeren behoren ook tot de mogelijkheden. Het Europees Parlement stelt dit ook voor.

Weer

 • Vrijdag
  21° / 10°
  30 %
 • Zaterdag
  21° / 12°
  20 %
 • Zondag
  20° / 11°
  20 %
Meer weer