Teller+duurzame+stalconcepten+staat+op+51
Nieuws
© Provincie Noord-Brabant

Teller duurzame stalconcepten staat op 51

Er zijn momenteel 51 nieuwe duurzame stalconcepten in ontwikkeling voor varkens, melkvee, kalveren en pluimvee. Alle concepten reduceren de uitstoot van stikstofverbindingen, geur en CO2 bij de bron. Dat melden Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Brabant.

De ontwikkeling van de nieuwe stalconcepten is onderdeel van de Brabantse 'ondersteunende maatregelen voor versnelling van de transitie veehouderij'. Het idee is dat veehouders een alternatief aangeboden wordt voor luchtwassers om te voldoen aan de strengere milieueisen van de provincie.

Inmiddels 31 boeren hebben een positieve beschikking gekregen om een nieuw stalconcept toe te passen met financiële steun van de provincie. Deze firstmovers-regeling is bedoeld om een markt aan te boren voor de nieuwe stalconcepten.

Versnellen innovaties

De steun voor de ontwikkeling en toepassing van stalinnovaties sluit aan bij Taskforce Stalinnovatie die de provincie heeft opgezet met VNO-NCW Brabant Zeeland, de FME en ZLTO. Die taskforce brengt partijen als stallenbouwers en installatiebedrijven met elkaar in contact om innovaties te versnellen.

'We zijn erg tevreden met hoe de innovaties in duurzame stallen op gang zijn gekomen,' zegt de Brabantse landbouwgedeputeerde Anne-Marie Spierings. 'Het initiatief van het Rijk om een landelijke taskforce naar Brabants model op te zetten, zie ik als een bevestiging van onze Brabantse aanpak.'

Landelijke innovatieregeling

Volgens Spierings heeft landbouwminister Carola Schouten toegezegd dat Brabant een plek krijgt in de landelijke Taskforce. Verder heeft het Rijk middelen toegezegd voor innovaties als onderdeel van de warme sanering varkenshouderij. Deze rijkssubsidie voor innovatie is geënt op de Brabantse aanpak.

De eerste onderdelen, waarmee in totaal 172 miljoen euro in stalinnovaties wordt geïnvesteerd, worden nog voor de zomer opengesteld. Naast innovaties voor varkens, kalveren en melkvee worden op aangeven van de Brabantse Taskforce ook innovaties voor melkgeiten gestimuleerd.

Ondersteuningsnetwerk

In 23 Brabantse gemeenten is inmiddels een ondersteuningsnetwerk in werking dat boeren ondersteunt bij het maken van keuzes voor de toekomst van hun bedrijf. In twaalf andere gemeenten is zo'n netwerk in opbouw. Het ondersteuningsnetwerk biedt onafhankelijke gesprekspartners of coaches die de veehouder ondersteunen in zijn keuze voor het bedrijf.

In die gesprekken kan informatie geboden worden over financiering, regelgeving, alternatieve verdienmodellen, schulden en bedrijfsbeëindiging. Voor boeren die overwegen te stoppen, heeft ZLTO met steun van de provincie de training van werk naar werk opgezet. Inmiddels hebben 62 boeren deze training gevolgd.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  13° / 2°
  70 %
 • Zondag
  24° / 11°
  60 %
 • Maandag
  18° / 15°
  70 %
Meer weer