Schouten: 'Wet geeft duidelijkheid voor komende jaren'

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft dinsdag 13 oktober haar 'Wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering' naar de Tweede Kamer gestuurd. Hiermee wordt wettelijk vastgelegd dat de natuur herstelt en uitstoot en neerslag van stikstof dalen.


Bent u opgelucht dat het wetsvoorstel er is?

'Het is meer de noodzaak om tot een oplossing te komen van iets dat al langer speelt. Dit is een van de grootste vraagstukken van dit moment in Nederland. Het gaat om de strijd om de ruimte. Er zullen keuzes moeten worden gemaakt. We hebben het dan over alle sectoren, van de landbouw en de industrie tot de luchtvaart en de scheepvaart. Ze zullen moeten leveren en hebben allemaal doelen die moeten worden gehaald.'


Wat betekent deze wet voor ondernemers in de agrarische sector?

'Deze wet geeft duidelijkheid voor de komende jaren. Ondernemers kunnen zich voorbereiden op de toekomst en kijken welke maatregelen ze op hun eigen bedrijf willen nemen. Zeker voor een sector als de landbouw waarin ondernemers ver vooruit kijken voor de beslissingen die ze nemen.'


In het wetsvoorstel worden een aantal mogelijke maatregelen genoemd, van stalsystemen tot weidegang en mestscheiding. Waar verwacht u voor de veehouderij het meeste van?

'Er is niet één maatregel die eruit springt. Het is het samenspel der dingen. Ik vind het belangrijk dat er ruimte blijft voor boeren om te kijken welke maatregelen het beste bij hun bedrijf passen.


'De effecten van de maatregelen van het wetsvoorstel worden nog inzichtelijk gemaakt, zodat iedereen precies weet wat het betekent voor hun situatie.'


Dit voorstel gaat over landelijke maatregelen. Is dat voldoende?

'Het wetsvoorstel heeft inderdaad betrekking op landelijke maatregelen. Het kan zijn dat dit op een aantal plekken al voldoende resultaat oplevert. Maar er blijven altijd Natura 2000-gebieden waar het probleem niet direct is opgelost. In deze gebieden zullen extra stappen moeten worden genomen, omdat de overschrijding van de norm veel groter is.'


Wanneer krijgen de PAS-melders duidelijkheid?

'We zijn bezig in kaart te brengen waar de depositie plaatsvindt en wat de bronnen daarvan zijn. Dat is een enorm karwei. Ik had graag gezien dat we het sneller konden oplossen. Ik heb de brandbrief van de sectoren gelezen.


'Ik wil met de sectoren bekijken hoe hun activiteiten kunnen worden gelegaliseerd. De stikstofruimte die we aan deze bedrijven toekennen, moet eerst ergens worden bespaard. We kijken of we een koppeling kunnen maken met andere maatregelen om de stikstofproblematiek op te lossen.'


Sommige boeren hebben een probleem omdat hun PAS-melding is vervallen. Wat kunt u voor hen doen?

'Ik begrijp heel goed dat sommige boeren knel komen te zitten met hun financiering. Banken zijn terughoudend om een bedrijf zonder vergunning te financieren. Ik ben daarom met de banken in gesprek en vraag ze om rekening te houden met deze situatie. We bekijken of we de banken extra zekerheid moeten bieden.'


Sommige politieke partijen willen de veestapel inkrimpen om stikstofruimte vrij te maken. Wat antwoordt u als ze daarnaar vragen?

'Krimp is geen doel, maar krimp is ook geen taboe. Het gaat erom dat we ervoor zorgen dat we uit deze situatie komen. Krimp kan wel een deel van de oplossing zijn. Een aantal maatregelen die we hebben voorgesteld, leiden tot krimp. Maar het is geen kwestie van een procent meer of minder vee. Het gaat om het totale pakket aan maatregelen dat we nemen om de stikstofdepositie terug te dringen.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  17° / 8°
  15 %
 • Zaterdag
  15° / 11°
  70 %
 • Zondag
  15° / 12°
  50 %
Meer weer