LTO+vreest+stikstofchaos+voor+landbouw
Nieuws
© Huisman Media

LTO vreest stikstofchaos voor landbouw

LTO Nederland is bang voor een chaotische aanpak van de stikstofproblematiek in Nederland omdat de verkeerde volgorde wordt gehanteerd. 'Legaliseren, registreren, reduceren', is volgens de agrarisch belangenbehartiger de juiste route.

Met 'legaliseren' doelt LTO op het feit dat er op dit moment nog geen oplossing is voor de Programma Aanpak Stikstof (PAS)-melders. Ondertussen beginnen de provincies al wel met het toestaan van extern salderen.

PAS-melders zijn door de uitspraak van de Raad van State in mei 2019 eigenlijk in een illegale situatie beland. Ten tijde van de PAS-wetgeving volstond een melding voor deze bedrijven. Nu is er een natuurvergunning nodig. Het kabinet heeft altijd gezegd dat er een oplossing komt voor de legalisering voor deze bedrijven, maar die is er nog niet.


Deugdelijk registratiesysteem

Daarnaast mist LTO een deugdelijk systeem om stikstofreductie te registreren en de nadruk op innovatie om stikstofemissie vanuit de veehouderij te verlagen. LTO-bestuurder Trienke Elshof noemt 'legaliseren, registreren, reduceren' de enige route voor een eerlijk, effectief stikstofbeleid waarbij chaos wordt voorkomen. 'Helaas mist dat nog steeds in de vandaag gepresenteerde maatregelen', stelt ze in een verklaring.

Het kabinet komt volgens Elshof niet met grote verrassingen. 'Jammer, we hadden ons graag laten verbazen door implementatie van de voorstellen die de sector heeft gedaan.'


In een recente brandbrief wezen landbouworganisaties, waaronder LTO, al op de problematische situatie voor veel bedrijven nu de PAS-meldingen nog steeds niet zijn gelegaliseerd. Ook bedrijven binnen en buiten de agrarische sector, met bijvoorbeeld lopende vergunningsprocedures of vergunningen die nog niet onherroepelijk waren, zitten volgens deze partijen in de gevarenzone. De bedrijven lopen het risico op handhavingsprocedures en financieringsproblemen.

LTO en de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) vinden dat het kabinet te veel nadruk legt op opkoopregelingen en te weinig op innovatie. Ze pleiten voor een kleiner budget voor opkoop, zodat deze middelen beschikbaar komen voor innovatieve investeringen in management, mestaanwending of betere stalsystemen. Het ministerie is daar nog niet in meegegaan. Op dit moment wordt er 1,3 miljard euro uitgetrokken voor opkoopregelingen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  24° / 14°
  70 %
 • Zondag
  24° / 17°
  50 %
 • Maandag
  23° / 16°
  50 %
Meer weer