Maak+agrobosbouw+aantrekkelijk
Ingezonden
© William Hoogteyling

Maak agrobosbouw aantrekkelijk

Het kabinet heeft ambities voor het realiseren van agrobosbouw, maar moet nu doorpakken en perspectief bieden als het boeren mee wil krijgen.

In het Klimaatakkoord is onder meer ingezet op de realisatie van 25.000 hectare agrobosbouw tussen nu en 2030. Agrobosbouw is een samentrekking van de termen landbouw en bosbouw, een vorm van landgebruik die aspecten van beide combineert. Inclusief het landbouwkundig gebruik van bomen en andere meerjarige planten.

Het College van Rijksadviseurs heeft de regering onlangs zelfs geadviseerd om te streven naar 100.000 hectare in diezelfde periode. Ambities die in een vol Nederland eigenlijk alleen maar haalbaar zijn op landbouwgrond en dus ook alleen maar samen met boeren.

Boeren die stappen op het gebied van agrobosbouw willen zetten en overheden en andere partijen die het Klimaatakkoord moeten uitvoeren, hebben elkaar dus hard nodig.

De ambities van het College van Rijksadviseurs zijn in een vol Nederland eigenlijk alleen maar haalbaar op landbouwgrond

René van Druenen van Agrobosbouw NL

Subsidieregeling

Het is dan ook niet zo gek dat er, zoals in datzelfde Klimaatakkoord al werd aangekondigd, nog dit jaar een subsidieregeling komt voor de aanplant van bomen, houtige landschapselementen en agrobosbouw op landbouwbedrijven.

Maar financiële hulp hoeft niet alleen maar van de overheid te komen. In datzelfde Klimaatakkoord wordt ook gewezen op het inzetten van carbon credits. Dit zijn verhandelbare certificaten die kunnen worden gekocht door particulieren, bedrijven en andere partijen die hun CO2-uitstoot (vrijwillig) willen compenseren.


Methodedocument

Agrobosbouw NL laat samen met Staatsbosbeheer en de Bosgroepen binnen het kader van de Green Deal Nationale Koolstofmarkt een methodedocument opstellen voor de financiering van de langjarige instandhouding van bomen en andere houtige gewassen op landbouwgrond (agrobosbouw).

Zo'n methodedocument moet ervoor gaan zorgen dat de vastlegging van CO2 in hout ook in de beloofde mate en voor lange tijd controleerbaar wordt gerealiseerd.

Daarnaast gaat Agrobosbouw NL op dit moment na wat de mogelijkheden zijn van een vergelijkbaar programma gericht op de ontwikkeling van certificaten voor de vastlegging van CO2 in de bodem.


Koolstofbank

Er wordt met een subsidie van het ministerie van LNV ook gewerkt aan de oprichting van een koolstofbank die de certificaten voor de vastlegging van CO2 in hout (en later in de bodem) vanaf begin volgend jaar moet gaan uitgeven.

Bij een vergelijkbaar programma (Valuta voor Veen) dat al langer loopt, gaat het om een opbrengst van 400 tot 700 euro per hectare per jaar. Om welke bedragen het hier gaat, moet nog worden berekend en in de praktijk worden getest.

Samen met de aanplantsubsidie voor bomen op landbouwgrond komen deze certificaten al aardig in de buurt van de invulling van de 'slimme financiële prikkels' die volgens het Planbureau voor de Leefomgeving nodig zijn om tot opschaling van natuurinclusieve landbouw te komen.


Verdienmodellen agroforestryprojecten

Op basis van deze vormen van het verwaarden van ecosysteemdiensten werken we als stichting Agrobosbouw NL samen in een team van deskundigen aan het opstellen en uitwerken van verdienmodellen voor allerlei projecten rondom agroforestry.

Het zou goed zijn als de regering nu ook zelf weer de handschoen zou oppakken als het gaat om het realiseren van de hierboven vermelde ambities op het gebied van agrobosbouw.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  20° / 6°
  10 %
 • Donderdag
  18° / 10°
  45 %
 • Vrijdag
  19° / 11°
  20 %
Meer weer