Paprikastengels gebruikt voor entreegebouw nieuwe Floriade

Een startende ondernemer van 67 jaar is de winnaar van de ontwerpwedstrijd voor een circulair bouwsysteem voor het entreegebouw van Floriade Expo 2022 in Almere. Rob van Hove ontwierp de BB Block, waarmee het gebouw voor 75 procent uit gehakselde paprikastengels zal bestaan.

Paprikastengels+gebruikt+voor+entreegebouw+nieuwe+Floriade
© Floriade

De paprikastengels vormen een reststroom uit de tuinbouw. Dit was een van de beoordelingscriteria van de jury voor het ontwerp van het entreegebouw van de nieuwe Floriade Expo. Van Hove scoorde ook uitstekend op de andere eisen: het systeem is modulair en demontabel en het is bijzonder betaalbaar.

Van Hove gaat nu samen met Floriade het ontwerp uitwerken. De jury was verder positief over de inzendingen van SLA door Peter van Asselt en MDXL, de andere finalisten. 'Deze challenge is een goed voorbeeld dat het belonen van duurzaamheid bij aanbestedingen tot vernieuwende en betaalbare oplossingen kan leiden', aldus de jury.


Reststromen uit de tuinbouw

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) biedt via het programma 'Startup in Residence' start-ups de kans om maatschappelijke beleidsvraagstukken via challenges op te lossen. Via Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is het entreegebouw van Floriade aangemeld als case om de bouw te stimuleren aan de slag te gaan met reststromen uit de tuinbouw.

Tot nu toe belandt het grootste deel daarvan op de composthoop, constateren het ministerie van LNV en de organisatie, terwijl de vezels uitstekend geschikt zijn als grondstof voor plaatmateriaal, biocomposieten en isolatiemateriaal. Het beoordelingscriterium impact was daarom gedefinieerd als: het percentage tuinbouwreststromen in het bouwsysteem.


Haalbaarheid en betaalbaarheid

Het tweede criterium van de ontwerpwedstrijd was haalbaarheid. Is het voorgestelde systeem maakbaar, welke architectonische mogelijkheden biedt het, is het eenvoudig te demonteren na afloop? Het derde criterium was betaalbaarheid: wat kost een wand van 6 meter met dit systeem? Voor de realisatie van het entreegebouw van 50 vierkante meter bood de challenge 50.000 euro, voor het ontwerp 5.000 euro.

Er zijn acht voorstellen ingediend, die alle gebruikmaakten van tuinbouwreststromen als bouwmateriaal. Het winnende bouwsysteem voor de wereldtuinbouwtentoonstelling is van een 'geniale eenvoud', prijst de jury: 'Het bestaat uit houten dozen van I-joist: een balk die in het midden is vervangen door houtspaanders.'


Paprikastengels beter dan norm

De detaillering biedt ruimte voor installatietechniek en de inhoud van de houten doos wordt geheel gevuld met gehakselde paprikastengels. De isolatiegraad is hierdoor hoger dan de norm in het bouwbesluit. 'Een knappe prestatie', stelt de jury.

De tweede finalist van de ontwerpwedstrijd – Fantastic Fiber Floriade, dan wel SLA – gebruikt biomassareststromen uit de tuinbouw als grondstof voor myceliumcomposiet en plaatmateriaal. Inzender MDXL maakte gebruik van een constructief skelet met knopen en losse geveldelen, waarop het inname garantie geeft.


Visie rond kringlooplandbouw

Het project op de Floriade is een initiatief van SIGN in het kader van het programma 'Circulaire tuinbouw' en sluit aan op de LNV-visie rond kringlooplandbouw. Het programma 'Startup in Residence InterGov' is een samenwerking tussen verschillende overheidsorganisaties die samen met start-ups hun impact op sociale vraagstukken willen vergroten.


De deelnemers zijn: ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ministerie van Economische Zaken en Klimaat, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, provincie Zuid-Holland en gemeente Den Haag.

Bekijk meer over:

Lees ook

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  19° / 10°
  50 %
 • Zondag
  22° / 9°
  70 %
 • Maandag
  19° / 12°
  30 %
Meer weer