Noord%2DHolland+pakt+door+met+natuurnetwerk
Nieuws
© Eigen Foto

Noord-Holland pakt door met natuurnetwerk

Noord-Holland wil doorpakken met de realisering van Natuurnetwerk Nederland (NNN). Volgens het provinciebestuur is een strakkere regie nodig om de beoogde 56.000 hectare in 2027 daadwerkelijk te halen.

Momenteel is er in Noord-Holland ruim 50.000 hectare NNN gerealiseerd. In coalitieakkoord 'Duurzaam Doorpakken' is opgenomen dat er deze bestuursperiode minimaal 3.000 hectare bij moet om op koers te blijven. Volgens natuurgedeputeerde Esther Rommel is de urgentie groot om maatregelen te nemen. 'De (bio)diversiteit aan planten en dieren neemt snel af.'

In een brief aan Provinciale Staten lichten Gedeputeerde Staten de strategie toe. Zo is er een regiebureau geformeerd dat met betrokkenen partijen de bestaande plannen tegen het licht houdt, optimaliseert en nieuwe projecten opzet. 'Waar mogelijk wordt de natuuropgave samen opgepakt met andere onderwerpen, zoals stikstof, klimaatrisico's en recreatie.'

Onrealistisch

CDA-Statenlid Willemien Koning vindt dat het provinciebestuur daarmee veel te ver doorschiet. 'We hebben vooraf al gesteld dat de ambitie uit het coalitieakkoord onrealistisch is. Voor het CDA blijft vrijwilligheid de basis. Wij zijn tegen onteigening voor NNN. Sinds de inrichting van de voorloper, de Ecologische Hoofdstructuur, zijn daarover afspraken gemaakt, waar we ons aan moeten blijven houden.'

We zijn tegen onteigening voor realisering van NNN

Willemien Koning, CDA-Statenlid in Noord-Holland

Provinciaal bestuurder Albert Hooijer bij LTO Noord is met name ontstemd over het voornemen om de Wet Voorkeursrecht Gemeenten in te zetten. 'Daarmee zet de provincie de ontwikkeling verder op scherp.'

Uitrookbeleid

Koning spreekt van uitrookbeleid. 'Een bedrijf kan dan alleen maar verkopen aan de overheid. Dat is niet wat wij onder vrijwilligheid verstaan.' Volgens de provincie blijft het streven overeind om in samenwerking met belanghebbenden tot afspraken te komen.

'Daarom willen we per gebied met de betrokkenen om tafel om de opties voor de toekomst te bespreken', legt Rommel uit. 'Een aantal voorbeelden daarvan zijn: een andere bedrijfsvoering voeren waarbij natuur meer centraal staat, kavelruil of bedrijfsverplaatsing en vrijwillige verkoop.'

Irritatie

Verder irriteert het Hooijer dat in de brief ook het stikstofbeleid wordt meegenomen in de provinciale voornemens. 'Door een koppeling te maken tussen natuurontwikkeling en extra ruimte voor de bouw, is er via een omweg toch sprake van het salderen van stikstof tussen de verschillende sectoren. De discussie daarover is nog lang niet beslecht.'

Omdat de natuur en biodiversiteit onder druk staan, bekijken we op dit moment of er aanvullende manieren zijn om aan voldoende grond te komen om het NNN af te ronden, reageert Rommel. 'In het kader van de totale aanpak van de stikstofproblematiek worden daarom instrumenten ontwikkeld om de aanpak te ondersteunen.'

Flexibiliteit

Het CDA zegt overigens niks af te willen doen aan de afgesproken hectares. 'Ook dat is een bestaande afspraak waar we niet aan willen tornen. Wel willen we meer flexibiliteit in de precieze plekken die voor NNN in aanmerking komen.'

Volgens Koning bestaat het risico dat de agrarische sector nu onnodig goede percelen kwijtraakt. 'Dat kunnen zelfs huiskavels zijn, terwijl er elders percelen nog niet zijn ingetekend, die al meer natuurwaarden kunnen bevatten en dus veel geschikter zijn voor NNN.'

Strakke regie

Dat gaat volgens Rommel ook gebeuren, maar dan wel met een strakke regie. 'Sommige gebieden kunnen minder geschikt blijken, terwijl andere gebieden met eenvoudige maatregelen om te vormen zijn tot natuur. Daarnaast beraden we ons binnenkort dus op verdere aanvullende maatregelen die ook bijdragen aan een tijdige afronding van het netwerk.'

LTO Noord wil duidelijkheid. 'De natuurambities hangen al heel lang boven de sector', stelt Hooijer. 'Ondernemers willen wel eens weten waar ze aan toe zijn. Als de provincie die extra natuur wil realiseren, dan moet ze daarvoor ook de eerlijke prijs betalen.'

Onzekere tijden

Rommel: 'Wij houden er ook financieel rekening mee dat wij daadwerkelijk kunnen inzetten op een afronding van het NNN. Ondanks of juist vanwege deze onzekere tijden door de coronamaatregelen, zijn de zorgen die leven in de agrarische sector voor ons reden om naast voorbereidingen voor de toekomst in gesprek te blijven met onze partners in het veld.'

De pilots met NNN zijn volgens Rommel ook een onderdeel van het afronden van het hele netwerk in Noord-Holland. 'De uitkomsten daarvan worden meegenomen in de gebiedsprocessen die nog gaan starten om de rest van het NNN af te ronden.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  15° / 4°
  30 %
 • Dinsdag
  16° / 3°
  30 %
 • Woensdag
  13° / 4°
  30 %
Meer weer