Kabinet investeert opnieuw in duurzame veehouderij

Het kabinet trekt in 2021 opnieuw geld uit om de veehouderij te verduurzamen. Daarnaast komt er weer een beëindigingsregeling voor veehouderijsectoren.

Kabinet+investeert+opnieuw+in+duurzame+veehouderij
© Twan Wiermans

Die regeling wordt nog verder uitgewerkt. Dat blijkt uit de begroting van het ministerie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In 2021 wordt de innovatie- en investeringsregeling voor brongerichte emissiebeperkende innovaties voor stallen tweemaal opengesteld. Deze subsidie moet een bijdrage leveren aan de reductie van emissies en aan de verbetering van dierenwelzijn.

Volgens het kabinet speelt de veehouderij een belangrijke rol in de verduurzaming van de totale landbouwsector. Door subsidieverstrekking ondersteunt het kabinet afspraken die zijn gemaakt in de melkveehouderij, varkenshouderij, pluimveehouderij, geitenhouderij en kalverhouderij om deze sectoren te verduurzamen. In 2021 wil het kabinet juridische belemmeringen wegnemen om verduurzaming mogelijk te maken en afspraken maken in de keten om de afzetmogelijkheden voor duurzaam geproduceerde producten te vergroten.


Weidegang

Met de melkveesector wil het kabinet nieuwe afspraken maken om weidegang te stimuleren. Met agrarische onderwijsinstellingen maakt het ministerie in 2021 afspraken over het vergroten van de kennis van studenten over duurzame dierlijke productie en afzet. Er komt een jaarlijkse Inspiratiedag veehouderij.


Het kabinet koppelt verduurzaming nadrukkelijk aan dierenwelzijn. In de begrotingsstukken van LNV wordt gerefereerd aan problemen die er zijn geweest in slachterijen. Samen
met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties onderzoekt het ministerie wat de kwetsbaarheden in slachthuizen zijn en welke maatregelen nodig zijn voor een betere borging van dierenwelzijn en voedselveiligheid.
Slachtsnelheid slachterijen

Volgens het kabinet is de hoge bandsnelheid in ieder geval een probleem bij de slachterijen. Het ministerie gaat de maximaal toegestane productiesnelheid in slachthuizen op een andere manier beoordelen. Het kabinet bekijkt op dit moment welke juridische mogelijkheden er zijn om invulling te geven aan de aangenomen motie van Tweede Kamerlid Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren om slachthuizen te verplichten de slachtsnelheid te verlagen.


Voor de regeling warme sanering varkenshouderijen wordt in 2021 360 miljoen euro uitgetrokken. Dit jaar is dat 100 miljoen euro. Aan de brongerichte verduurzaming stallen wordt in 2021 17 miljoen euro besteed.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  24° / 11°
  20 %
 • Vrijdag
  22° / 16°
  80 %
 • Zaterdag
  21° / 15°
  80 %
Meer weer