Kabinet+subsidieert+waterbassins+voor+verdunnen+mest
Nieuws
© Projecten LTO Noord

Kabinet subsidieert waterbassins voor verdunnen mest

Het kabinet kondigt een subsidie aan voor 2021 en de jaren erna voor het bekostigen van waterbassins. Het daarin opgevangen water dient voor het verdunnen van drijfmest. Het is een van de maatregelen om de ammoniakemissie terug te dringen.

Dat blijkt uit de begrotingsstukken van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). In 2021 wordt hier 21 miljoen euro voor uitgetrokken en in de twee jaren daarna 42 miljoen euro. De ammoniakemissie kan gereduceerd worden als drijfmest, die wordt uitgereden met een zodenbemester, verdund wordt met water.


• Lees ook: Budgetten voor klimaatpilots verdeeld

Deze bemesters worden vooral gebruikt op zandgrond waar vaak niet voldoende oppervlaktewater beschikbaar is. Het kabinet wil daarom die bedrijven stimuleren om regenwater op te vangen die afkomstig zijn van de daken en het erf. Die kan worden opgeslagen in het waterbassin.

Weer

 • Zondag
  24° / 13°
  50 %
 • Maandag
  20° / 15°
  70 %
 • Dinsdag
  17° / 10°
  20 %
Meer weer