Nieuwe consultatie afschaffing geborgde zetels

Boeren, burgers en organisaties kunnen opnieuw hun visie geven op het wetsvoorstel om de geborgde zetels in waterschappen af te schaffen. De overheid houdt een internetconsultatie via het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving, zodat iedereen met een belang kan reageren. LTO Nederland is tegen afschaffing.

Nieuwe+consultatie+afschaffing+geborgde+zetels
© Han Reindsen

Tot 3 oktober kunnen boeren, tuinders, burgers en organisaties via het reactieformulier op de website van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) hun mening geven over het belang van de geborgde zetels.

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft OFL opdracht gegeven om na te gaan wat de standpunten van de belanghebbende partijen zijn over het advies om de geborgde zetels in de waterschapsbesturen af te schaffen. Begin juni heeft de commissie-Boelhouwer dit aan de minister geadviseerd.


Stem boer en tuinder in geding

LTO is tegenstander van het afschaffen van de geborgde zetels in de waterschappen. 'Een waterschap is niet voor niets een 'functionele belangendemocratie', waarin de belangen goed vertegenwoordigd moeten zijn', stelt de boerenkoepel in een reactie.

Zonder geborgde zetels is het gevaar groot dat de partijen in het bestuur van het waterschap besluiten nemen die wel direct van invloed zijn op de bedrijfsvoering van de boer en tuinder zonder dat die daarbij betrokken is geweest, vreest LTO.

De taken van het waterschap, te weten droge voeten, waterbeheer en schoon water, raken de boer immers in bijna alle facetten van de bedrijfsvoering, licht LTO toe: 'En vanwege het grote belang worden agrarische ondernemers ook nog eens voor grote bedragen aangeslagen door het waterschap.'


Besluitvorming 2021

Dit staat in geen verhouding tot wat een burger betaalt vind de lobbyorganisatie. Ook is de inbreng vanuit de geborgde zetels waardevol vanwege de ingebrachte kennis van de sector, het specifieke gebied en draagt de betrokkenheid bij aan het draagvlak voor de besluiten.

Het OFL analyseert de reacties op de digitale consultatie samen met de input uit de gesprekken. In december biedt het OFL zijn rapport aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan. De minister wil met dit rapport goed onderbouwde besluiten nemen over het advies van de commissie-Boelhouwer. De definitieve besluitvorming zal pas in 2021 na de Tweede Kamerverkiezingen plaatsvinden.


Initiatiefwetsvoorstel GroenLinks

Bij het verschijnen van het rapport van de commissie-Boelhouwer heeft GroenLinks in de Tweede Kamer een initiatiefwetsvoorstel gelanceerd waarmee de geborgde zetels worden afgeschaft. Voor dat initiatiefwetsvoorstel heeft ook een internetconsultatie plaatsgevonden.

Hierop zijn 770 reacties gekomen, waaronder veel uit de agrarische sector. Wanneer dit voorstel een vervolg krijgt, is nog onduidelijk. Het consultatietraject van het OFL in opdracht van de minister staat los van de internetconsultatie van GroenLinks.


Goed waterschapsbestuur

Juist daarom is het belangrijk als boeren en tuinders gereageerd hebben op het initiatiefvoorstel van GroenLinks, nu weer te reageren bij het OFL, benadrukt een woordvoerder van LTO.

'Met elkaar moeten we de landelijke politieke laten zien wat het belang is van een goed waterschapsbestuur met handhaving van de geborgde zetels, waardoor voldoende oog en gevoel is voor het belang van de agrarische sector.'


Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  8° / 5°
  20 %
 • Donderdag
  6° / 3°
  10 %
 • Vrijdag
  4° / 0°
  10 %
Meer weer