Nieuw project pakt ammoniak- en methaanemissie integraal aan

De melkveehouderij staat niet alleen aan de lat om voor 2030 de ammoniakemissie te reduceren. De sector moet voor die tijd ook de methaanemissie beperken. Dertig melkveebedrijven gaan kijken of dit lukt via project Netwerk Praktijkbedrijven.

Nieuw+project+pakt+ammoniak%2D+en+methaanemissie+integraal+aan
© Johan Wissink

Het project gaat dit najaar van start, de werving van de dertig bedrijven start deze week. 'Over ammoniakreductie hebben we veel kennis opgedaan via Proeftuin Natura 2000 en Proeftuin Veenweiden', zegt Cathy van Dijk van LTO Noord. Samen met Gerard Migchels en Leon Sebek van Wageningen University & Research (WUR) maakt ze deel uit van het team dat het nieuwe project vorm gaat geven.

'We hebben in beide proeftuinen gezien dat het voor melkveehouders mogelijk is om de ammoniakemissie terug te dringen met 20 tot 40 procent. Op welke manier ze dat realiseerden, verschilde per bedrijf en hing nauw samen met de bedrijfsomstandigheden. Ammoniakreductie is maatwerk', stelt Van Dijk die ook bij de Proeftuin Natura 2000 was betrokken. 'Er is immers geen melkveehouder, bedrijf of koe gelijk.'


Gelijktijdige reductie

Het nieuwe project gaat verder. Daarbij wordt namelijk gekeken hoe ammoniak- en methaanemissies tegelijkertijd reduceerbaar zijn. Dat kan nog een hele puzzel zijn. 'Die gelijktijdige reductie is geen vanzelfsprekendheid, maar kan juist ook conflicteren op bepaalde punten', stelt WUR-onderzoeker Leon Sebek. 'Het voeren van bepaalde gewassen pakt goed uit voor de ammoniakemissie, maar juist weer niet voor de methaanuitstoot.'

Gelijktijdige reductie is geen vanzelfsprekendheid, maar kan juist ook conflicteren op bepaalde punten

Leon Sebek, WUR-onderzoeker

De dertig melkveebedrijven gaan via het nieuwe project samen met het projectteam op hun bedrijf opzoek naar oplossingen die beide emissies reduceren, elkaar niet tegenwerken, onderbouwd zijn en aansluiten bij de bedrijfspraktijk. Bovendien moeten ze niet tot een verhoging van de kostprijs leiden.


Kennis en inzichten

Deelnemers laten daarbij aan collega-melkveehouders, loonwerkers en adviseurs zien wat haalbaar is op hun bedrijf en hoe zij dit aanpakken. Er wordt gebruik gemaakt van eerder onderzoek, maar ook van gezamenlijk op te bouwen nieuwe kennis en inzichten.

'Voer- en diermanagementmaatregelen zijn hierbij het belangrijkst', zegt Sebek. Maar ook de stal, mestopslag en de percelen komen aan de orde. Metingen op en rond de stallen vinden plaats door sensoren.


Balans opmaken

De dertig dertig deelnemende boeren en het projectteam maken in 2024 de balans op. 'We hebben dan wel een beeld of reductie op beide fronten mogelijk en haalbaar is', zegt Van Dijk. 'Blijkt dat niet het geval, dan is het beleid aan zet.'

Misschien loopt het project ook wel langer door dan 2024. 'Het is de bedoeling dat niet alleen de dertig deelnemende boeren, maar alle 16.000 melkveehouders aan de slag kunnen met de kennis en ervaringen die we in het project opdoen;' zegt Van Dijk.


Fors reduceren van emissies

Iedere melkveehouder die tijd en energie wil steken in het fors reduceren van emissies kan zich aanmelden voor het project. 'We streven naar dertig bedrijven met zo veel mogelijk variatie in bedrijfsvoering, omvang, grondsoort en geografische ligging. De groep is dan zo representatief mogelijk voor de hele melkveehouderij', aldus Van Dijk.

Melkveehouders die mee willen doen, maar uiteindelijk niet tot de groep van de dertig deelnemende bedrijven wordt gekozen, worden wel zo veel mogelijk bij de voortgang van het project betrokken.


Meerdere onderzoeksprojecten

Bij project Netwerk Praktijkbedrijven zijn Wageningen Livestock Research en LTO Noord betrokken. Het project maakt deel uit van het programma Integrale aanpak methaan en ammoniak met meerdere onderzoeksprojecten.

Het project wordt door het ministerie van LNV gefinancierd met de klimaatgelden. Bij de diverse projecten zijn eveneens LLTB en ZLTO betrokken. Bedrijven die met het project mee willen doen, kunnen zich tot 13 september aanmelden. Meer informatie is dan te vinden op integraalaanpakken.nl.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  32° / 17°
  0 %
 • Zondag
  32° / 18°
  10 %
 • Maandag
  28° / 20°
  55 %
Meer weer