Sector+vergeten+bij+visie+boven+Amsterdam
Nieuws
© Bert Hartman

Sector vergeten bij visie boven Amsterdam

Gewestelijk voorzitter Nico Verduin van LTO Noord noemt het gebiedsplan van de Regionale Investeringsagenda (RIA) voor de regio boven Amsterdam een bestuurlijke blunder. In het plan worden natuurambities beschreven op landbouwgrond, zonder dat daar ooit met de agrarische sector over is gesproken.

Het steekt Verduin, maar ook het agrarisch collectief Water, Land en Dijken (WLD) en de Vereniging Behoud Boeren Waterland, dat de agrariërs buiten het planproces zijn gelaten. De drie organisatie schreven daarover een brief naar RIA met een uitnodiging voor een gesprek.

RIA is een initiatief voortvloeiend uit een maatschappelijke alliantie om projecten in steden en het landelijk gebied te stimuleren in het kader van de Nationale Omgevingsvisie en wordt ondersteund door het ministerie van Binnenlandse Zaken.


Over het hoofd gezien

Naast de Neprom (vereniging van projectontwikkelingsmaatschappijen) zijn ook de grotere gemeenten, TU Delft, VNO, diverse landschapsorganisaties en Staatsbosbeheer aangehaakt. In verschillende pilots worden sectoroverstijgende, regionale gebiedsgerichte investeringsagenda's opgesteld. Daarbij gaat het behalve om woningbouw ook om de relatie met mobiliteit, groen, natuur, water, economische ontwikkeling, energietransitie en klimaatadaptatie.

De ontwikkeling van RIA in de regio Noord-Holland boven het Noordzeekanaal is het verst gevorderd. Oud-gedeputeerde Friso de Zeeuw is daarbij een van de aanjagers. 'Als specialist ruimtelijke ordening heeft hij daarover veel kennis in huis', stelt Verduin. 'Maar hier heeft hij een cruciale partij over het hoofd gezien. Dat wekt wrevel. Zeker in een gebied dat al veel ruimtelijke plannen met nieuwe functies op zich af ziet komen.'


Moeizaam

Het stoort WLD-voorzitter Frank de Wit ook dat de agenda bestaande processen met de provincie Noord-Holland doorkruist. 'Die overleggen verlopen nu soms al stroef en dit zorgt alleen maar voor meer ruis op de lijn. Het doel mag dan zijn om meer geldstromen los te krijgen om aan de slag te gaan, toch werkt dit vertroebelend in de beoogde financiering voor de al lopende plannen.'

Verduin vindt dat geld niet leidend mag zijn bij gebiedsprocessen. 'Dat zorgt voor opportunisme en dat komt de samenhang tussen ontwikkelingen niet ten goede.' Draagvlak in het gebied is de basisvoorwaarde om nieuwe plannen te kunnen maken, meent hij.

'Daarmee hebben we goede en slechte ervaringen opgedaan. We zien dat elkaar eerlijk informeren en iedereen serieus nemen een must is voor een vruchtbaar proces. Waaraan is behoefte en wat is het perspectief voor de ondernemers? Die vragen nemen we graag door met de verantwoordelijken bij RIA.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  15° / 9°
  10 %
 • Donderdag
  16° / 9°
  10 %
 • Vrijdag
  16° / 5°
  20 %
Meer weer