Eerste Gelderse boer sluit aan bij project Staatsbosbeheer

Melk- en vleesveehouder Albert Hassink uit Oene heeft zich als eerste Gelderse boer gecommitteerd aan een project van Staatsbosbeheer dat natuurinclusieve landbouw stimuleert.

Eerste+Gelderse+boer+sluit+aan+bij+project+Staatsbosbeheer
© Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer gaat de boer helpen om een bedrijf te hebben dat in balans is met de natuurlijke omgeving. Zo wordt de looptijd van het pachtcontract van weidegrond verhoogd van één naar twaalf jaar. Ook gaat Hassink 29 hectare extra grond pachten van de natuurbeheerder.

Omdat Hassinks grond zware rivierklei is, kunnen zijn melkkoeien niet naar buiten. Onlangs is een deel van de grond opgehoogd met vrijkomende specie uit de ingerichte uiterwaarden, waardoor beweiden binnenkort weer mogelijk is dankzij de extra grond van Staatsbosbeheer. In combinatie met andere, al door Hassink doorgevoerde aanpassingen, houdt dit in dat hij kringlooplandbouw op bedrijfsniveau gaat bedrijven.


Voer zoveel mogelijk zelf verbouwen

Het doel van Hassink is om al het voer dat de koeien en stieren eten zoveel mogelijk op het eigen bedrijf te verbouwen. Naast de diverse soorten gras verbouwt de veehouder voederbieten, luzerne en mais. Van de eiwitrijke luzerne/gras worden grasbrok en hooi gemaakt, waardoor er maar minimaal extern krachtvoer wordt ingekocht.

Daarnaast zet het bedrijf zich in voor het verhogen van de biodiversiteit op eigen grond. Zo worden er een parkbos, een productiebos, verschillende poelen, verlaagde oevers, houtwallen en struwelen beheerd. Ook zijn er maatregelen getroffen voor zwaluwen op het erf.


Project met veertig experimenten

In samenwerking met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit startte Staatsbosbeheer vorig jaar een meerjarig project. Doel: veertig experimenten realiseren om boeren te helpen over te schakelen naar een vorm van landbouw die meer biodiversiteit combineert met een rendabele bedrijfsvoering.

Kern daarbij is dat Staatsbosbeheer zijn grondpositie inzet. In totaal heeft Staatsbosbeheer 50.000 hectare grasland in eigendom. Hassink is landelijk de zevende boer die zich aansluit bij het project.

Het mes snijdt volgens de natuurbeheerder aan twee kanten: als een boer overstapt op natuurinclusieve landbouw heeft hij meer grond nodig om rendabel te kunnen opereren. Die extra natuurgrond kan hij op verschillende manieren pachten van Staatsbosbeheer. In ruil daarvoor worden met de boer afspraken gemaakt over activiteiten die de natuurinclusieve agrarische bedrijfsvoering ondersteunen.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  10° / 7°
  85 %
 • Maandag
  10° / 7°
  90 %
 • Dinsdag
  9° / 6°
  90 %
Meer weer