Creatieve+grasvelden+kunnen+klimaatbestendiger
Nieuws
© Wageningen Universty en Research

Creatieve grasvelden kunnen klimaatbestendiger

Wageningen University & Research start van een nieuw onderzoeksprogramma op recreatief gebruikte grasvelden. Het doel is onder andere om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden van klimaatbestendige grasvelden.

Het vierjarige onderzoeksprogramma moet duidelijk maken hoe grasvelden als robuuster systeem ingericht en beheerd kunnen worden, en beter bestand zijn tegen droogte en hitte. Ook wordt onderzocht hoe deze kunnen bijdragen aan een verkoelend effect, waterbergend vermogen, verhoging van biodiversiteit en koolstofopslag.

Bij de recreatieve grasvelden gaat het om sportvelden, golfbanen, recreatieterreinen, parken, gazons, bermen, dijken, taluds en natuurterreinen. Deze grasvelden kunnen een rol spelen om het stedelijk gebied aangenamer en klimaatbestendiger te maken. En in het verhogen van de biodiversiteit, wat de overlast van plagen kan beperken.


Biodiversiteit

Samen met het graszaadbedrijfsleven en de sportbranche gaat Wageningen University & Research de komende vier jaar onderzoeken hoe recreatief gebruikte grasvelden een optimale bijdrage kunnen leveren aan uitdagingen op het gebied van het klimaat en het herstellen van de teruglopende biodiversiteit. Gezamenlijk beslaan deze gebieden een aanzienlijk deel van Nederland.

De uitdagingen zijn groot, want klimaatverandering is geen probleem van de toekomst maar van nu. Nederland kampt dit voorjaar weer met grote droogte. Voor de landbouw heeft dit grote consequenties, maar de steeds extremere weersomstandigheden hebben ook invloed op de leefbaarheid in steden en dorpen en het gebruik en de kwaliteit van grasvelden. Het hitte-eiland effect in een stad met veel steen en beton is bekend, maar ook overlast door grote hoeveelheden neerslag bij zomerse onweersbuien komen vaker voor.


Onderdeel oplossing

Grasvelden met in de eerste plaats een recreatieve functie zijn een onderdeel van de oplossing, maar voor een optimale bijdrage zullen er wel veranderingen in aanleg, gebruik en onderhoud van grasvelden nodig zijn. Dat is de focus van het meerjarige nationale onderzoeksprogramma (PPS) Grasvelden, Klimaat & Biodiversiteit (2020-2023) waarin kennis wordt gebundeld vanuit het graszaadbedrijfsleven, de sportbranche en de landbouw.

Het onderzoeksprogramma zal inzichten opleveren over de eigenschappen van grassoorten die kunnen bijdragen aan het verhogen van droogtetolerantie, verkoelend effect, waterbergend vermogen, biodiversiteit en koolstofvastlegging. Daarnaast zoekt het programma naar de optimale samenstelling van grasvegetaties per type grasveld en welke aanpassingen in grasveldbeheer nodig zijn.

Weer

 • Dinsdag
  9° / -2°
  20 %
 • Woensdag
  9° / -2°
  30 %
 • Donderdag
  9° / -2°
  10 %
Meer weer