Schouten+stemt+in+met+verbod+op+mancozeb
Nieuws
© Koos van der Spek

Schouten stemt in met verbod op mancozeb

Landbouwminister Carola Schouten zal volgende week in Brussel instemmen met het voorstel van de Europese Commissie om de goedkeuring van de werkzame stof mancozeb niet te verlengen.

De minister schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer. Zij geeft daarin een toelichting op de Nederlandse standpunten over onderwerpen die worden behandeld in de Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed (SCoPAFF). Veelal betreft het goedkeuringen of hernieuwing van goedkeuringen van werkzame stoffen. De betreffende vergadering is op 18 en 19 mei.


Een voorstel voor de goedkeuring van mancozeb staat dan ook op de agenda van SCoPAFF. In haar brief beantwoordt Schouten vragen van de Partij voor de Dieren over deze werkzame stof. De dierenpartij verwijst onder meer naar het risico op de ziekte van Parkinson voor gebruikers en omwonenden bij het gebruik van mancozeb.


Middel snel van de markt

De fractie van de Partij voor de Dieren wil weten of de minister het voorstel van de Europese Commissie steunt om het middel van de markt te halen en ook andere lidstaten actief oproept om hetzelfde te doen. Als het voorstel voldoende steun krijgt, dan pleit de Partij voor de Dieren ervoor het verbod zo snel mogelijk te laten ingaan en vraagt ze Schouten niet te wachten tot de termijn voor de procedurele verlenging eindigt.

De minister zegt toe in te stemmen met het voorstel van de Europese Commissie om de goedkeuring van mancozeb niet te verlengen. Ze maakt hierbij het voorbehoud dat het definitieve voorstel in lijn moet zijn met het concept en aansluit op het advies van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). De bewindsvrouw stelt verder dat iedere lidstaat zijn eigen afweging moet maken voor steun aan het voorstel van de Europese Commissie.


'Telers verliezen cruciaal gereedschap'

In een reactie op het besluit van minister Schouten om in Brussel in te stemmen met het verbod op mancozeb, zegt Joris Baecke, portefeuillehouder Gezonde Planten bij LTO Nederland dat mancozeb als basisfungicide voor heel veel telers een cruciaal gereedschap is om gewassen gezond te houden. Hij is van mening dat de toelating van een dergelijk middel niet anders kan en mag op basis van de wetenschappelijke risicobeoordeling van de daartoe aangewezen autoriteiten, het Ctbg en EFSA.

'De politiek moet geen voorschot nemen op een besluit terwijl het beoordelingsproces nog loopt', stelt Baecke. 'Als basismiddelen worden geschrapt zonder wetenschappelijke onderbouwing dan is dat niet alleen een mokerslag voor telers die geen alternatieven krijgen aangereikt, maar ook een gevaarlijke verdere politisering van een proces waarin de wetenschap leidend hoort te zijn.'
Weer

 • Maandag
  13° / 5°
  60 %
 • Dinsdag
  14° / 9°
  30 %
 • Woensdag
  15° / 9°
  10 %
Meer weer