Corona+frustreert+voortgang+Srv
Nieuws
© groenonderwijs.nl

Corona frustreert voortgang Srv

Nog slechts een enkele varkenshouder die het bedrijf aanmeldde voor de Subsidieregeling Sanering varkenshouderij (Srv) heeft een beschikking in huis. Binnenkort wordt de Kamer geïnformeerd over de voortgang.

Half april gaf het ministerie van Landbouw aan de gestelde termijn waarop de beschikkingen zouden worden verstuurd, niet te halen. Die termijn is daarop verlengd met nog eens 13 weken. Eind april zouden dan de eerste beschikkingen worden verstuurd.

Nu blijkt dat pas vorige week de eerste beschikkingen de deur uit zijn gegaan. Hoeveel er precies zijn verstuurd, wordt niet prijsgegeven. Uit reacties van verschillende adviseurs blijkt dat het nog maar om een handjevol gaat en dat dat niet alleen bedrijven zijn met de hoogste geurscore.


Werkdruk

Dat het sturen van de beschikkingen niet voortvarender verloopt, heeft zo blijkt uit verschillende bronnen, onder andere te maken met de werkdruk bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Om gedupeerden door de coronapandemie tegemoet te komen, is een groot aantal regelingen opgetuigd, waarvan de uitvoering bij RVO ligt.

Daarnaast vertraagt het grote deelname aan de Srv het proces. In plaats van de verwachte 350 waren er 502 aanmeldingen, waarvan er 417 zijn erkend. Geen bedrijfssituatie is hetzelfde, zeggen adviseurs. Zij geven aan ook nog steeds relatief veel vragen te krijgen over de opgegeven vierkante meters of er wordt gevraagd om bewijs voor de opgegeven data van ingebruikname.


Eerst tot 180 miljoen euro

Een woordvoerder van het ministerie laat weten dat de Kamer binnen enkele weken wordt geïnformeerd over de laatste stand van zaken rond de Srv. Navraag levert verder op dat RVO beschikkingen verstuurd tot in eerste instantie het plafond van 180 miljoen euro is bereikt.

Minister Schouten van Landbouw heeft toegezegd dat alle erkende aanvragen gehonoreerd zullen worden. Ze heeft daarvoor geld vrijgemaakt, maar is in afwachting van goedkeuring van Brussel om dat ook te kunnen uitgeven. Die goedkeuring wordt binnen niet al te lange tijd verwacht.

De vertraging die de Srv nu weer oploopt, zorgt voor onrust bij de deelnemers aan de regeling. De beschikking gaat namelijk in op het moment dat die wordt verstuurd. Ondernemers die hem accepteren hebben vanaf het moment van afgifte nog 8 maanden de tijd om het bedrijf leeg te draaien. En dat vereist een strakke planning.


Effect Brabants bestuursbesluit

Vorige week maakte het provinciaal bestuur van Brabant bekend dat agrarische bedrijven toch niet per 2022, maar pas per 1 januari 2024 hoeven te voldoen aan de maximale emissiewaarde. Dat zal, gevolgen hebben voor het animo om de Srv-beschikking te accepteren.

Van de aanvragen van de Srv komt 80 procent uit concentratiegebied Zuid, met het accent op Brabant. De komende twee jaar hoeven ondernemers daar niet te investeren in emissiebeperkende maatregelen. Terwijl de vooruitzichten voor de varkenshouderij ook voor de komende anderhalf jaar goed zijn.

Door de combinatie van die twee, komt de rekensom er anders uit te zien en wordt er rekening mee gehouden dat een deel van de twijfelaars kiest om toch niet deel te nemen.

Weer

 • Donderdag
  10° / 0°
  10 %
 • Vrijdag
  11° / -2°
  10 %
 • Zaterdag
  12° / 0°
  10 %
Meer weer