Limburgs OKB: 'Hulp vragen bij stoppen is geen schande'

Het herbestemmen van vrijkomende agrarische bebouwing op het platteland van Limburg en Noord-Brabant vormt een toenemend probleem. Daarnaast is de uitkering uit de Saneringsregeling varkenshouderij veelal onvoldoende om alle schulden af te lossen. Ondernemersklankbord Limburg (OKB Limburg) begeleidt deze stoppende ondernemers en andere boeren naar een nieuwe toekomst.

Limburgs+OKB%3A+%27Hulp+vragen+bij+stoppen+is+geen+schande%27
Stichting Ondernemersklankbord
© Guus Queisen

Sinds kort staan veel stallen leeg. Mede het gevolg van de stoppers- en varkenssaneringsregeling. Bij het zoeken naar een herbestemming voor hun vrijkomende bebouwing raken agrariërs regelmatig tussen wal en schip. Zo is het houden van een andere diersoort veelal niet toegestaan of bouwtechnisch moeilijk realiseerbaar. En over alternatieve invullingsmogelijkheden doen gemeenten nogal eens moeilijk.

Het slopen van de oude bedrijfsgebouwen is dan meestal de enige optie. Echter daarvoor ontbreken vaak de geldelijke middelen. Zeer zeker als de schuren voorzien zijn van een asbestdak. ‘Stoppers worden geconfronteerd met regels waarvan ze vooraf niet de strekking hadden kunnen bevroeden’, verzucht Sjra Clerkx.

Clerkx is voorzitter van het Limburgse Ondernemersklankbord. OKB verzorgt belangeloos en onafhankelijk advies en begeleiding van (agrarische) ondernemers bij juridische, financiële, economische en/of sociale problemen Sinds enkele jaren is het OKB ook actief in de agrarische sector. In die jaren heeft Clerkx ervaren dat boeren niet snel het achterste van hun tong laten zien als het hun financiële en sociale situatie betreft. ‘In onze eerste gesprekken proberen we hier doorheen te prikken. Hulp vragen is immers geen schande.’

‘De uitkering saneringsregeling is te laag om schulden af te lossen’

Sjra Clerkx, voorzitter OKB-Limburg

In de arm

Het Ondernemersklankbord ziet het als haar taak om ondernemers die in problemen verkeren, in de arm te nemen om samen te gaan zoeken naar een oplossing. Daarbij kan het OKB terugvallen op een leger vrijwilligers met niet alleen een grote brok ervaring in hun specialisme, maar ook een duidelijke affiniteit met de agrarische sector.

‘Bij een een hulpvrager laten we een accountant, een fiscalist, een bankmedewerker, een dierenarts en een maatschappelijk werker naar het betreffende bedrijf en de ondernemer kijken. Het traject begint dus steeds met een probleemanalyse. Daarbij kijken we naar aspecten zoals de financiën, het bestemmingsplan, de ondernemerskwaliteiten en of de plannen financierbaar zijn’, legt Clerkx uit.

Op enkele A4’tjes worden het bedrijf, het probleem en de voorgestelde aanpak op hoofdlijnen beschreven. Op basis hiervan krijgt de agrariër een advies. Zo’n advies aan de agrariër kan bijvoorbeeld zijn om een verbredingsactiviteit op te pakken, om je als zzp’er te verhuren of ergens in loondienst te treden.

‘Essentieel is dat die nieuwe activiteit bij de persoon past. Of hij dit advies uiteindelijk opvolgt is aan de agrariër zelf. Hij is en blijft zelf verantwoordelijk voor zijn beslissing’, onderstreept de OKB-regiovoorzitter.

In de praktijk ervaart Clerkx dat veel boeren niet weten wat ze met hun bedrijfsgebouwen of bedrijfslocatie aan moeten. ‘Ze zijn vaak bedrijfsblind. Het bestemmingsplan en de financiering vergroten vervolgens het probleem. Bovendien willen of kunnen ze niet tegen de ambtelijke molens vechten. Het in de arm nemen van een adviseur loopt dan al snel in de papieren.’

Clerkx c.s. gaan met de boer wel het gevecht aan met de ambtelijke molens. ‘Gedurende zo’n proces leggen we onze hand in de rug van de boer en zijn zeer kritisch richting gemeente of andere instanties. En dat werpt regelmatig zijn vruchten af.’

Zijn er geen interessante opties en luidt het advies om de locatie te verkopen, dan kan het Ondernemersklankbord ook een vakkundig verkooptraject organiseren. Daarbij werkt ze samen met twee in agrarisch onroerend goed gespecialiseerde makelaarskantoren.

Ruim 260 agrariërs geholpen

Het Ondernemersklankbord voorziet in een duidelijke behoefte. Zo hielp ze in de periode 2018/2019 zo’n duizend zzp’ers en ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, waarvan 260 agrarische ondernemers.

In de afgelopen maanden zijn het vooral stoppende varkens- en rundveehouders die bij het OKB aankloppen. Een belangrijke oorzaak hiervan is de Saneringsregeling varkenshouderij. In de praktijk is die uitkering te laag om alle schulden af te lossen. Het gevolg is dat tal van varkenshouders met een forse restschuld blijven zitten.

Clerkx: ‘Aan het besluit om al dan niet aan de regeling deel te nemen, dient eerst een kritische analyse vooraf te gaan. In een dergelijke situatie helpen wij de boer vooral in het scheppen van duidelijkheid in zijn situatie. Je bedrijf verkopen of stoppen is óók ondernemen.’

Traject

Normaal duurt een begeleidingstraject een half jaar. Na deze zes maanden besluit de agrariër om het begeleidingstraject te stoppen of voort te zetten. ‘We stoppen alleen met wederzijds goedvinden. Insteek is dat het hele traject eerst geheel moet zijn afgehandeld.’

Het OKB Limburg helpt normaliter elke agrarisch ondernemer. Het totale begeleidingstraject kost 200 euro. Of u voor deze begeleiding in aanmerking komt, is afhankelijk van de financiële situatie. Bedrijven die ‘gewoon’ professionele begeleiding makkelijk uit eigen middelen kunnen betalen komen niet voor de begeleiding in aanmerking.

Ondernemersklankbord voor agrariërs met hulpvraag
Agrariërs met vragen en kwesties waar ze zelf niet uitkomen, maar bij wie het aan financiële middelen ontbreekt om professioneel advies in te roepen, kunnen aankloppen bij het Ondernemersklankbord (OKB) Limburg. Het OKB geeft belangeloos en onafhankelijk advies en begeleiding bij juridische, financiële, economische en/of sociale vragen of problemen. Het OKB is dus specifiek bedoeld voor agrariërs die over onvoldoende geld beschikken om professionele hulp in te schakelen, die nodig is voor het oplossen van hun problematiek. Naast rechtstreekse aanmeldingen van agrarisch ondernemers komen bij het OKB ook ondernemers binnen via diverse netwerken en kanalen van onder anderen erfbetreders. De eenmalige kosten voor een adviestraject van een half jaar bedragen 200 euro. Het OKB is werkzaam in heel Nederland. Limburgse agrariërs kunnen rechtstreeks contact opnemen met het Limburgse OKB-team via telefoonnummer (06) 250 65 671 of per mail via team-limburg@ondernemersklankbord.nl. Boeren uit de provincies Zeeland en Noord-Brabant kunnen contact opnemen met het OKB-hoofdkantoor in Den Haag via telefoonnummer (070) 349 06 00 of per mail via info@ondernemersklankbord.nl.


Kijk voor meer informatie op: www.ondernemersklankbord.nl/aanvraag-klankbordtraject

Stichting Ondernemersklankbord

Stichting Ondernemersklankbord (OKB) is een landelijk netwerk met meer dan driehonderd adviseurs en een van de grootste, onafhankelijke non-profitorganisaties...

Lees verder »

Meer van Stichting Ondernemersklankbord

Lees ook

Meer artikelen van Stichting Ondernemersklankbord »

Artikelen over Stichting Ondernemersklankbord