RDA%3A+zet+het+dier+voorop+in+kringlooplandbouw
Nieuws
© Twan Wiermans

RDA: zet het dier voorop in kringlooplandbouw

Zet dierenwelzijn en diergezondheid voorop bij de omschakeling naar kringlooplandbouw en bouw verder aan een dierwaardige veehouderij. Deze aanbevelingen doet de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) in zijn nieuwe zienswijze Dierenwelzijn in de kringlooplandbouw.

Omdat er nog maar weinig bekend is over de invulling van de kringlooplandbouw, noemt de RDA dit moment een uitgelezen kans om verder te bouwen aan een maatschappelijk gedragen en dierwaardige veehouderij. De raad heeft daarom een zienswijze opgesteld, waarin de mogelijke gevolgen voor dieren in kaart zijn gebracht.

De kringlooplandbouw biedt volgens de RDA kansen en bedreigingen. De inrichting van het landbouwsysteem zal gevolgen hebben voor productiedieren. Zo zal het voer meer reststromen uit de levensmiddelenindustrie gaan bevatten en krijgt rundvee waarschijnlijk meer ruwvoer en gras en minder krachtvoer.


Voeding en huisvesting

Deze systeemaanpassingen kunnen gevolgen hebben voor het productieniveau van dieren. Ook is het wellicht nodig om andere, meer robuuste rassen in te zetten die beter om kunnen gaan met andere voeding en huisvesting. Om dierenwelzijn en diergezondheid te verbeteren en te borgen, adviseert de raad een adviescommissie in te stellen. Daarin moeten mensen zitting nemen uit de verschillende belangengroeperingen, zoals het bedrijfsleven, niet-gouvernementele organisaties en de overheid.

De RDA noemt ook het opstellen van een onderzoeksagenda wenselijk. Evenals het oprichten van een expertisecentrum voor dierenwelzijn. Deze moet werken als vraagbaak en kennisplatform voor ondernemers die een verandertraject naar kringlooplandbouw willen ingaan.


Gelijk speelveld

De raad pleit daarnaast voor versterking van het netwerk en de afstemming in de Europese Unie om kringlooplandbouw op Europees niveau uit te werken. Binnen Europa is een gelijk speelveld nodig en dat betekent dat Europees draagvlak gevonden moet worden. Zienswijze Dierenwelzijn in de kringlooplandbouw is gepubliceerd op de website van de Raad voor Dierenaangelegenheden. Daar is ook een verkorte publieksversie en animatievideo van de zienswijze te vinden.

Weer

 • Donderdag
  21° / 14°
  20 %
 • Vrijdag
  20° / 13°
  60 %
 • Zaterdag
  21° / 13°
  50 %
Meer weer