Kennisplatform+moet+aanpak+processierups+verbeteren
Nieuws
© Pixabay

Kennisplatform moet aanpak processierups verbeteren

Kennisplatform Processierups is van start gegaan. Dat heeft landbouwminister Carola Schouten deze week aan de Tweede Kamer gemeld. Doel van het kennisplatform is ondersteuning bij preventie en bestrijding van de (eiken)processierups door het bieden van eenduidige informatie.

Vorig jaar gaf Schouten opdracht tot oprichting van het kennisplatform waarin alle relevante partijen kunnen samenwerken. Ze liet toen ook de website processierups.nu opstarten en breidde de monitoring van eikenprocessierupsen uit. Nu heeft ze hier een vervolg aan gegeven.

De afgelopen maanden lag de focus van het kennisplatform op de meest urgente acties ter voorbereiding op het komende seizoen. Het kennisplatform heeft daarvoor geïnventariseerd welke concrete ondersteuning wordt gewenst binnen de verschillende sectoren.

Geïntegreerde bestrijding

Voor het bestrijden van de eikenprocessierups dienen volgens Schouten de principes van geïntegreerde gewasbescherming te worden toegepast. Dit betekent dat wanneer de eikenprocessierups, ondanks de inzet van natuurlijke vijanden of andere preventiemaatregelen, bestreden dient te worden dit eerst met niet-chemische maatregelen moet worden gedaan, zoals mechanisch wegzuigen.

Wanneer dit onvoldoende resultaat oplevert, kan gebruik worden gemaakt van chemische middelen, bij voorkeur laag-risico middelen. Het gebruik van biologische bestrijdingsmiddelen als bacteriën is bij een omvang van overlast, zoals afgelopen zomer, onvermijdelijk.

Maar ook deze middelen kunnen neveneffecten hebben op de ecologie, schrijft Schouten aan de Tweede Kamer. 'Niet voor niets is voor bestrijdingsmiddelen toelating door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) vereist.'

Overlast

Het is nog niet duidelijk of de eikenprocessierupsen dit jaar net zoveel overlast zullen geven als vorig jaar. 'De omvang van de plaag eikenprocessierupsen is afhankelijk van veel factoren die voor een deel buiten onze invloed liggen', schrijft Schouten aan de Kamer.

'Het probleem kan komend seizoen weer net zo hard de kop opsteken en ook met de oprichting van een kennisplatform zal de overlast van de eikenprocessierups niet zomaar verdwijnen.'

Achteruitgang van de biodiversiteit zorgt voor terugval van het aantal natuurlijke vijanden, stelt de minister. Ze wijst naar onderzoek waaruit blijkt dat de rupsen minder talrijk zijn in een omgeving met veel variatie aan wilde planten en diersoorten. Vogels, vleermuizen en roofinsecten eten de eikenprocessierupsen, de larven van sluipvliegen doden de rupsen als inwendige parasiet.

RIVM en KAD betrokken

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is belast met het secretariaat van het platform. Deelnemende partijen zijn GGD GHOR Nederland, het Kenniscentrum Eikenprocessierups (een samenwerkingsverband met onder meer Wageningen UR), het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD), de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD), de Vereniging voor Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) en groenbedrijven (Cumela/VHG).

Tevens zijn de gemeenten en provincies via de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO)/BIJ12 en de Rijksoverheid via de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Infrastructuur en Waterstaat (I&W) betrokken bij het kennisplatform.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  12° / 1°
  40 %
 • Zaterdag
  14° / 2°
  70 %
 • Zondag
  25° / 11°
  60 %
Meer weer