Adviseurs+proberen+leveringssmis%C3%A8re+te+tackelen
Achtergrond
© DLV Advies

Adviseurs proberen leveringssmisère te tackelen

Adviesbureaus in de land- en tuinbouw proberen ondernemers bij te staan, nu aanleveren of afleveren van producten soms stokt door de corona-uitbraak.

Jurist Aagje Tymersma van Countus Agro Juridisch Advies merkt dat de maatregelen rondom het coronavirus tot gevolg hebben dat producten of diensten niet op tijd worden geleverd. 'Of soms helemaal niet kunnen worden afgenomen of geleverd.'

Als leverancier en ondernemer kun je daardoor ook niet meer aan je verplichtingen voldoen, schetst Tymersma. 'Op dit moment is nog niet goed te overzien wat de juridische consequenties hiervan zijn. Maar een veelgehoord woord is overmacht.'

Overmacht

Of een beroep op overmacht mogelijk is en het coronavirus kwalificeert als overmacht, is sterk afhankelijk van de inhoud van het contract dat je hebt gesloten als leverancier of met je eigen leverancier, zegt de adviseur. 'Daarnaast spelen de algemene voorwaarden een cruciale rol. Of de eigen in- en verkoopvoorwaarden, mits deze van toepassing zijn verklaard.'

Slaagt het beroep op overmacht? Dan kun je het recht hebben de overeenkomst te beëindigen, je verplichtingen op te schorten of uitstel te bedingen. 'Denk hierbij aan uitstel van betaling of levering van je gewas of product', legt de jurist uit. Bij het helemaal niet meer kunnen nakomen van je verplichtingen kan je aansprakelijkheid voor de schade komen te vervallen en kan deze niet meer op je bedrijf worden verhaald.

In de meeste contracten en algemene voorwaarden staat wat als overmacht kan worden beschouwd en wat de gevolgen daarvan zijn. Vaak gaat het dan om zaken als staking, oorlogen, natuurrampen, weersomstandigheden, overheidsmaatregelen en transport- en leveringsproblemen. Soms staat er ook een algemene omschrijving, zoals 'van buiten komende invloeden waar de ondernemer of leverancier geen invloed op heeft'.

Zeer zeldzaam

Ziektes en epidemieën als het coronavirus staan meestal niet expliciet benoemd als overmacht. 'Dit komt doordat deze situatie zeer zeldzaam is', zegt Tymersma.

'Als een algemene omschrijving van overmacht is opgenomen, is het pleitbaar deze epidemie hieronder te laten vallen, gelet op de huidige omstandigheden in Nederland en de rest van de wereld. Dan kun je hier dus een beroep op doen.'

Adviesbureau Countus raadt boeren en tuinders aan hun contracten en algemene voorwaarden onder de loep te nemen, zodat duidelijk wordt wat wel en niet kan. En wat je kunt doen om jouw schade of die van derden te beperken.

Overmacht of onvoorzien?
Als een beroep op overmacht niet mogelijk is, kunnen ondernemers wellicht nog een beroep doen op onvoorziene omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst nog niet bekend waren. In de praktijk wordt hier terughoudend mee omgegaan. Het niet nakomen van de overeenkomst heeft immers consequenties voor alle partijen. De cruciale vraag daarbij is dan wie de uiteindelijke schade daarvan moet dragen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  11° / 10°
  60 %
 • Vrijdag
  11° / 7°
  70 %
 • Zaterdag
  13° / 7°
  10 %
Meer weer